reklama
reklama
reklama
reklama
© jackie egginton dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 grudnia 2019

Dotacja na Centrum B&R Rockwell Automation w Katowicach

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, wesprze Rockwell Automation kwotą 1,2 mln zł.

15 listopada 2019 r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej na realizację przez Rockwell Automation Sp. z o.o. inwestycji polegającej na „Utworzeniu nowego Centrum Badawczo – Rozwojowego” w Katowicach. Minister udzieli w latach 2019 – 2022 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 1 203 916 zł. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach: - w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 726 558 zł (w tym z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją 112 200 zł oraz z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji 614 358 zł) - w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 112 200 zł (całość z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) - w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 210 629 zł (w tym z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy 112 200 zł oraz z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji 98 429 zł) - w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 154 529 zł (w tym z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy 56 100 zł oraz z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji 98 429 zł).
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1