reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 lutego 2010

Audyt Apple wciąż wskazuje na uchybienia u dostawców

W roku 2009 Apple przeprowadził audyt u 102 swoich dostawców i zidentyfikował 17 znaczących uchybień. W 60 zakładach dopuszczalny czas pracy był przekraczany o 50%, inni stosowali niedopuszczalne testy ciążowe.

Apple zidentyfikował 17 przypadków znaczących uchybień: 8 z nich dotyczyło drakońskich opłat rekrutacyjnych, 3 dotyczyło zatrudniania osób w zbyt młodym wieku, 3 spośród dostawców podpisało umowy z nieposiadającymi certyfikatu odbiorcami odpadów, 3 ostatnie dotyczyły przedstawienia w czasie audytu sfałszowanych danych. W rezultacie, Apple zażądało zwrotu opłat rekrutacyjnych, przekraczający ustalony limit, w łącznej kwocie 2.2 mln USD. Jeden z dostawców ponownie przekazał w czasie audytu sfałszowane dane (dopuścił się tego również podczas audytu w roku 2008), w wyniku czego Apple wycofało wszelkie zlecenia z tej firmy. Inne wnioski z przeprowadzonego audytu są następujące: - w 60 zakładach czas pracy przekroczył dopuszczalny tygodniowy limit o więcej niż 50%. - w 65 zakładach pracownicy pracowali więcej niż sześć dni pod rząd przynajmniej raz w miesiącu. - w 48 zakładach nieprawidłowo skalkulowano stawki wynagrodzenia za nadgodziny, zaniżając należne wypłaty. - w 24 zakładach pracownicy otrzymywali stawki mniejsze aniżeli minimalne wynagrodzenie - w 45 zakładach wykorzystywano potrącenia z pensji jako środek dyscyplinarny - w 52 zakładach przeprowadzano testy na obecność wirusa zapalenia wątroby typu B - w 20 zakładach przeprowadzano testy ciążowe - w 49 zakładach pracownicy nie posiadali odpowiedniej odzieży ochronnej
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-1