reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 grudnia 2019

VIGO System z kolejnym dofinansowaniem

Konsorcjum VIGO System i Wojskowej Akademii Technicznej otrzymało 14,57 mln PLN dofinansowania z NCBiR na projekt „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT”.

Wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną VIGO System zamierza opracować nowe rodziny detektorów podczerwieni – moduły detekcyjne z wieloelementowymi detektorami, które mają znaleźć zastosowanie w nowoczesnym przemyśle, oraz miniaturowe, produkowane masowo i cenowo dostępne moduły detekcyjne montowane bezpośrednio na płytkach PCB, stworzone z myślą o masowych zastosowaniach, wspierających rozwój internetu rzeczy. Budżet projektu realizowanego w konsorcjum z WAT to 20,6 mln PLN (udział VIGO System to 18,4 mln zł), z których 14,6 mln PLN pochodzić będzie z dotacji przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (12,8 mln PLN dofinansowania dla VIGO). Również w tym tygodniu VIGO System poinformował o innym projekcie, który będzie realizowany we współpracy z Politechnikami Łódzką i Warszawską. Giełdowa spółka chce zarówno rozwijać produkcję materiałów półprzewodnikowych III-V na bazie arsenku galu (GaAs) i fosforku indu (InP) materiałów półprzewodnikowych adresowanych do szerokiej gamy zastosowań fotonicznych, w tym do produkcji laserów z pionową wnęką rezonansową (VCSEL), jak również pójść krok dalej i opracować własną technologię produkcji laserów VCSEL. – Rynek laserów VCSEL jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów rynku fotonicznego. Urządzenia te znajdują zastosowanie m.in. w LIDARach, wspierając rozwój motoryzacji autonomicznej. Szacuje się, że wartość rynku, wynosząca w 2017 r. ok. 330 mln USD, wzrośnie dziesięciokrotnie do 2026. Chcemy być beneficjentami tego wzrostu, uruchomienie efektywnej produkcji laserów VCSEL jest w naszym technologicznym i infrastrukturalnym zasięgu – analizuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System. - Naszym celem jest aktywny udział w rozwoju zmieniających świat technologii i równoczesne maksymalne wykorzystanie szans biznesowych związanych z rozwojem technologii. Bazując na unikalnych kompetencjach VIGO System w zakresie rozwoju technologii fotonicznych, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o nowe innowacyjne produkty wychodzące naprzeciw potrzebom zmieniającej się globalnej gospodarki. Rynki, na które zamierzamy wejść, są wielokrotnie większe od obecnych obszarów naszej działalności, co sprawia, iż efekty naszych działań mogą przełożyć się na zwielokrotnienie naszego potencjału biznesowego i skali działalności – komentuje Adam Piotrowski.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2