reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 grudnia 2019

APS Energia zwiększy moce produkcyjne rosyjskiej spółki

OOO APS Energia Rus z siedzibą w Jekaterenburgu, spółka zależna APS Energia SA, 3 grudnia 2019 r. podpisała notarialna przedwstępną umowę kupna nieruchomości zabudowanej od ZAO Uralenergo – Sojuz.

Zgodnie z umową OOO APS Energia Rus do dnia 29 lutego 2020 r. podpisze ze sprzedającym umowę kupna - sprzedaży budynku administracyjno -produkcyjnego o łącznej powierzchni 2,5 tys. m kw. oraz prawa użytkowania wieczystego do części gruntu, na którym znajduje się ten budynek, za cenę 80 mln RUB netto plus VAT 16 mln RUB (4,83 mln zł netto plus VAT 0,97 mln zł, po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień podpisania umowy). - 1,8 tys. m kw. przedmiotowego budynku stanowi powierzchnia produkcyjno-magazynowa , a 0,7 tys. m kw. powierzchnia administracyjno-biurowa. Do nabywanego budynku przeniesiona zostanie działalność produkcyjna kupującego, co zwiększy zdolności produkcyjne OOO APS Energia Rus około 2,5-krotnie – informuje APS Energia. Zakup zostanie sfinansowany w 20% z środków własnych spółki OOO APS Energia RUS, a w 80% z kredytu hipotecznego w AO Gazprombank. Umowa kredytowa przewiduje spłatę kredytu w okresie 5 lat i oprocentowanie nie wyższe niż 16,5 % p.a.
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2