reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 grudnia 2019

Konsorcjum VIGO System otrzymało 12,4 mln PLN dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy projektu badawczego pn. „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL”.

VIGO System jest liderem konsorcjum tego przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska i Politechnika Łódzka. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 16,3 mln PLN, a wysokość dofinansowania 12,4 mln PLN (76,05 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem). Dofinansowanie dla spółki wynosi 9,1 mln PLN. Realizacja projektu ruszy z początkiem 2020 roku i potrwa on 36 miesięcy. - Celem projektu jest stworzenie nowych rozwiązań w technologii MOCVD ((Metal Organic Chemical Vapor Deposition) wytwarzania zaawansowanych fotonicznych hetero- struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V na bazie GaAS i InP. Innowacje technologiczne będące rezultatem projektu zostaną wykorzystane w produkcji struktur laserów z pionową wnęką rezonansową (VCSEL) oraz kwantowych laserów kaskadowych (QCL) – czytamy w komunikacie Vigo System. Spółka przy okazji raportu finansowego za III kwartał informowała, że w obszarze materiałów półprzewodnikowych Vigo kończy wdrażanie technologii produkcji warstw epitaksjalnych w nowym reaktorze MOCVD. Równolegle trwa rozbudowa sieci sprzedaży na nowych rynkach. W 2020 r. zarząd zakłada osiągnięcie sprzedaży z nowego segmentu na poziomie co najmniej 1 mln EUR. Po trzech kwartałach 2019 roku na koncie Vigo System było 31,8 mln PLN przychodów, 10,4 mln PLN zysku operacyjnego oraz 9,8 mln PLN zysku netto. W analogicznym okresie 2018 roku było odpowiednio 28,2 mln PLN, 10,4 mln PLN oraz 10,6 mln PLN. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 57,4% do 62,4%.W samym III kwartale przychody zwiększyły się o 27,6% do 11,9 mln PLN, a marża brutto ze sprzedaży z niespełna 55% do blisko 64%. Na koniec września spółka dysponowała kwotą ponad 11 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 9,3 mln PLN z końca zeszłego roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej utrzymały się na poziomie ponad 10 mln PLN. W ciągu ostatniego miesiąca akcje Vigo System zyskały na wartości około 25%. Od początku roku zwyżka sięga 36%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1