reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 29 listopada 2019

Amica podsumowała trzy kwartały

W okresie od stycznia do września 2019 roku Grupa Amica wypracowała przychody na poziomie 2 189 mln PLN (+4,6% r/r) oraz zysk brutto w wysokości 93,7 mln PLN (+5,7% r/r).

Poprawienie poziomu marży zysku na sprzedaży (+0,8 p.p.), wynika z poprawy rentowności towarów, a także wzrostu udziału sprzętu grzejnego. Największe wzrosty sprzedaży dotyczyły rynku polskiego oraz gdzie utrzymuje się pozytywny trend sprzedażowy (7,4% do analogicznego okresu z roku poprzedniego). Z kolei pierwsze trzy kwartały w regionie Zachodnim, to przede wszystkim wzrosty sprzedaży w Niemczech i Francji, natomiast słabszy trzeci kwartał na rynku brytyjskim wynikał ze zmian organizacyjnych. Trzeci kwartał na rynku rosyjskim przyniósł 5,6% wzrostu sprzedaży, co przy utrzymującej się wysokiej dynamice sprzedaży na Ukrainie (35%), Kazachstanie (64%) i Litwie (36%) pozwoliło na osiągnięcie 9% wzrostu sprzedaży w regionie Wschodnim (3 kwartał). W trzecim kwartale 2019 roku na rynku skandynawskim zanotowano wzrost sprzedaży o 4,9% r/r. głównie dzięki wyższej sprzedaży lodówek, pralek i piekarników. Zanotowano wzrost udziału na rynku duńskim o 4p.p. w porównaniu do 3Q.2018 r. Na rynkach Południowych wzrosty sprzedaży dotyczą przede wszystkim Bułgarii, Chorwacji, Rumunii oraz Czech i Słowacji. Istotnym wydarzeniem mającym miejsce w ostatnim kwartale było podpisanie 5 września 2019 roku Amica umowy licencyjnej upoważniającej spółkę do korzystania ze znaku towarowego „Fagor”. Umowa weszła w życie 30 września 2019 roku. Zawarcie umowy było efektem realizacji Strategii HIT2023. Oprócz Hiszpanii, duże AGD pod marką "Fagor", Amica będzie sprzedawać również w Portugalii, we Francji, na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Amica nie publikuje prognoz finansowych, firma napisała jedynie w komunikacie, że „w perspektywie najbliższych miesięcy Grupa nie przewiduje znaczących zmian w sytuacji finansowej”. © Amica
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2