reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 27 listopada 2019

Sonel utrzymuje dwucyfrową dynamikę przychodów i zysków

Kolejny kwartał z rzędu rosną wyniki producenta urządzeń pomiarowych. Po dziewięciu miesiącach tego roku zysk operacyjny oraz netto są wyższe o około połowę niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Sonelu w III kwartale 2019 roku wzrosły r/r o 21% do 28,9 mln zł. EBIT wyniósł 3,1 mln zł, a zysk netto sięgnął 2,9 mln zł. Dało to poprawę odpowiednio o 30% i 49%. Po trzech kwartałach tego roku poprawa jest jeszcze bardziej widoczna. Wartość sprzedaży wzrosła o blisko 26% i przekroczyła 80 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o ponad 50% do 8,2 mln zł, a zysk netto o 52% do 7,1 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przekroczyły 10 mln zł (+82%). Ponad 90% sprzedaży całej grupy pochodzi od spółki Sonel SA (69,9 mln zł). Spółka Foxytech dołożyła do przychodów 8,15 mln zł. Taki poziom sprzedaży pozwolił uzyskać dodatni wynik na poziomie 0,45 ml zł. Podmiot indyjski wypracował 1,24 mln zł przychodów. Osiągnął ona nieznaczną stratę, która nie wpływa na ogólny obraz grupy. Podmiot amerykański zanotował sprzedaż na poziomie 1,1 mln zł. Z końcem września został on zlikwidowany. Zarząd uznał, że nie widzi perspektyw uzyskania poziomu sprzedaży pozwalającego na rentowną działalność całego podmiotu. W Stanach Zjednoczonych oferta Sonelu będzie dalej dostępna. Sprzedaż będzie realizowana poprzez dystrybucję. Zarząd liczy na systematyczny rozwój eksportu, jako szansę na znaczący wzrost przychodów i uzyskanie efektów skali w każdym zakresie działalności. - Eksportujemy do wielu krajów, m. in. Rosji, Meksyku, Argentyny, Nowej Zelandii i Australii. Jednak cały czas szukamy nowych kierunków. Interesują nas rynki rozwijające się w Azji, Afryce i Ameryce Południowej, które czekają duże inwestycje w obszarze energetyki. Do tego łatwiej jest się tam przebić niż w krajach rozwiniętych, chociażby na Zachodzie Europy, gdzie panuje stereotyp przywiązania do konkretnych marek. Na rynkach rozwijających się tego nie ma – mówił w październikowym wywiadzie dla Akcjonariat.pl Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonelu. Istotnym dla rozwoju całej grupy jest rozwój sprzedaży w Indiach oraz uzyskiwanie dodatnich wyników w spółce Sonel India. Wraz ze wzrostem sprzedaży prowadzonej przez ten podmiot istotny będzie rozwój sprzedaży mierników. Zmiany organizacyjne prowadzone w spółce indyjskiej powinny skutkować lepszym rozeznaniem rynku, dopasowaniem oferty do potrzeb Indii oraz redukcją kosztów. W szczególności spółka liczy na spadek zadłużenia tego podmiotu. W kolejnych kwartałach nie będzie żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmiot amerykański. Jeśli chodzi o Foxytech to spółka prowadzi rentowną działalność. W ocenia zarządu ten stan powinien trwać bez zakłóceń do początku przyszłego roku. Poprawiające się wyniki Sonelu pozytywnie oddziałują na kurs akcji. W tym roku notowania spółki zyskały 42%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1