reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 listopada 2019

Astri Polska z zielonym światłem od ESA

Środowisko do kalibracji anten GNSS opracowywane przez Astri Polska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymało od Europejskiej Agencji Kosmicznej zgodę na rozpoczęcie fazy integracji.

Na początku października, w obecności oficera technicznego ESA, zaprezentowano poprawne funkcjonowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Projekt umożliwi Polsce pozyskanie ważnych kompetencji w dziedzinie będącej obecnie niszą na rynku. GRAVEr (GNSS Receiver Antenna calibration serVice for new E-GNSS signals) to projekt realizowany przez Astri Polska i UWM Olsztyn na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie środowiska do kalibracji anten GNSS umożliwiających odbiór sygnałów na różnych częstotliwościach oraz z różnych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. – Bazując na technologii stworzonej w ramach projektu GRAVEr, chcemy w przyszłości oferować dedykowaną usługę precyzyjnej kalibracji anten GNSS. Coraz częściej wymagane jest by wspomniana kalibracja przeprowadzona została indywidualnie i niezależnie dla każdego egzemplarza, a nie tylko przyjęła wartości uśrednione dla danego modelu. Dzięki projektowi GRAVEr te unikatowe kompetencje są budowane w Polsce – powiedział Tomasz Grzegory, Kierownik Projektu GRAVEr w Astri Polska. Październikowe testy systemu dla ESA odbyły się na terenie UWM i miały na celu sprawdzenie czy założenia techniczne przyjęte podczas projektowania są poprawne. Od drugiego kwartału 2020 roku system rozwój systemu będzie kontynuowany na terenie Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Projekt GRAVEr jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Astri Polska jest liderem przedsięwzięcia, które realizuje wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
reklama
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-2