reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 października 2008

Flextronics pokazał bardzo dobre wyniki drugiego kwartału

Sprzedaż koncernu w drugim kwartale roku obrotowego (w przypadku Flextronics kwartał ten skończył się 25 września 2008) wzrosły z poziomu 3.3 mld USD w drugim kwartale poprzedniego roku do 8.9 mld USD obecnie.

W porównaniu z drugim kwartałem poprzedniego roku, skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 72%, do poziomu 295 mln USD, a rentowność operacyjna zwiększyła się o 20 punktów bazowych, do 3.3%. Z kolei skorygowany zysk netto wzrósł o 57%, do poziomu 230 mln USD, a EPS (earning per share, zysk przypadający na jedną akcję) wzrósł o 17%, do 0.28 USD na akcję. Mike McNamara, CEO Flextronics skomentował wyniki swojej firmy: ‘Jesteśmy zadowoleni z naszych działań w drugim kwartale, szczególnie uwzględniając wymagające warunki rynkowe. Najważniejsze wydarzenia drugiego kwartału to wzrost przychodów we wszystkich segmentach rynku, pozyskanie nowych produktów i nowych klientów, zwiększenie dywersyfikacji bazy naszych klientów, poprawa wskaźnika SG&A oraz efektywności operacyjnej, a także skup 30 milionów naszych akcji, stanowiących 4% naszego kapitału.’ W trakcie drugiego kwartału, kończącego się 26 września 2008, koncern zawiązał odpisy aktualizacyjne na należności o ograniczonej płynności, zapasy oraz przyszłe zobowiązania warunkowe w łącznej wysokości 129 mln USD, co było podyktowane pogorszeniem się warunków gospodarki światowej.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 18:31 V15.6.0-1