reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 października 2008

Flextronics pokazał bardzo dobre wyniki drugiego kwartału

Sprzedaż koncernu w drugim kwartale roku obrotowego (w przypadku Flextronics kwartał ten skończył się 25 września 2008) wzrosły z poziomu 3.3 mld USD w drugim kwartale poprzedniego roku do 8.9 mld USD obecnie.
W porównaniu z drugim kwartałem poprzedniego roku, skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 72%, do poziomu 295 mln USD, a rentowność operacyjna zwiększyła się o 20 punktów bazowych, do 3.3%. Z kolei skorygowany zysk netto wzrósł o 57%, do poziomu 230 mln USD, a EPS (earning per share, zysk przypadający na jedną akcję) wzrósł o 17%, do 0.28 USD na akcję.

Mike McNamara, CEO Flextronics skomentował wyniki swojej firmy: ‘Jesteśmy zadowoleni z naszych działań w drugim kwartale, szczególnie uwzględniając wymagające warunki rynkowe. Najważniejsze wydarzenia drugiego kwartału to wzrost przychodów we wszystkich segmentach rynku, pozyskanie nowych produktów i nowych klientów, zwiększenie dywersyfikacji bazy naszych klientów, poprawa wskaźnika SG&A oraz efektywności operacyjnej, a także skup 30 milionów naszych akcji, stanowiących 4% naszego kapitału.’

W trakcie drugiego kwartału, kończącego się 26 września 2008, koncern zawiązał odpisy aktualizacyjne na należności o ograniczonej płynności, zapasy oraz przyszłe zobowiązania warunkowe w łącznej wysokości 129 mln USD, co było podyktowane pogorszeniem się warunków gospodarki światowej.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2018 11:51 V11.0.0-1