reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 19 listopada 2019

Apator sprzedaje coraz więcej urządzeń pomiarowych w Polsce i zagranicą

Po trzech kwartałach 2019 roku obroty Grupy Apator są o 7,2% (43,1 mln zł) wyższe niż przed rokiem, zaś udział eksportu w sprzedaży ogółem wynosi 48%. Spadł natomiast zysk netto i to o 16,5% r/r.

Przychody Apatora z poszczególnych segmentów w 1-3Q 2019 ukształtowały się następująco:
  • segment Energia Elektryczna – wzrost o 3% r/r związany z wyższymi obrotami w linii liczników energii elektrycznej, zarówno w eksporcie, jak i na rynku krajowym (wzrost sprzedaży eksportowej o 27% r/r dzięki m.in. dużym dostawom liczników elektronicznych na rynek niemiecki oraz liczników indukcyjnych na rynki belgijski i austriacki, wzrost sprzedaży w kraju o 10% r/r związany z większą sprzedażą liczników ee oraz realizacją usług energetycznych na rzecz kluczowych OSD) przy równoczesnej niższej sprzedaży w pozostałych liniach biznesowych,
  • segment Gaz – zdecydowany wzrost (o 29% r/r), wynikający zarówno z wyższego eksportu (o 26% r/r, w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki), jak i zdecydowanie wyższej sprzedaży w kraju (wzrost o 46% r/r, w oparciu o sprzedaż gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym w ramach kontraktu z Polską Spółką Gazownictwa),
  • segment Woda i Ciepło – wzrost o 4,7% r/r, wynikający z poprawiającej się dynamiki obrotów krajowych (wzrost sprzedaży po trzech kwartałach o 16% r/r, w samym trzecim kwartale o 30%, m.in. dzięki realizacji dużych dostaw wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych oraz wodomierzy domowych dla przedsiębiorstw komunalnych i firm wodociągowych) przy równoczesnym obniżeniu poziomu eksportu.
Na początku listopada zarząd Apator SA poinformował także o szacunkowych wynikach, które Grupa planuje osiągnąć w 2019 r, tj. 877 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 67 mln zł zysku netto. – Nasze oczekiwania w odniesieniu do wyników finansowych 2019 roku były większe. Niemniej, wzrost sprzedaży Grupy Apator, wobec obecnych, wymagających uwarunkowań biznesowych, jest dowodem ugruntowanej pozycji spółki na rynku i efektem długoletniej pracy oraz trwałych relacji z klientami. Jednocześnie – zaznacza Mirosław Klepacki - wobec rosnących kosztów pracy i spadających marż, które znacząco wpływają na obniżenie rentowności Grupy, wdrażamy inicjatywy strategiczne (m.in. nowe technologie komunikacyjne) oraz realizujemy działania optymalizacyjne, które pozwolą nam zwiększać skalę działania, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżaniu kosztów działalności m.in. poprzez automatyzację i robotyzację procesów, a także konsolidację działań i spółek w ramach segmentów. Tu przykładem może być połączenie spółek Apator Elkomtech i Apator Control – podsumowuje prezes zarządu Apator SA. © Apator
reklama
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-1