reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 listopada 2019

Grupa ES-SYSTEM podsumowała trzeci kwartał

Polski producent z branży oświetlenia odnotował większą sprzedaż, zarówno w kraju, jak i zagranicą. ES-SYSTEM wskazuje też na perspektywy dalszych wzrostów w ostatnim kwartale roku.

– ES-SYSTEM wykorzystała dobrą koniunkturę w branży w kraju i zagranicą, odnotowując w III kw. br. wzrost przychodów. Zysk netto na koniec III kw. br. wyniósł narastająco 6,5 mln zł. W portfelu na kolejny kwartał mamy projekty, które dają podstawy dla dalszego wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM. Przychody ze sprzedaży w III kw. br. wyniosły 56,02 mln zł i były wyższe o 9,7% r/r, co wynika ze wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Po dobrym I pół. br. w kraju i za granicą, przychody Grupy narastająco po trzech kwartałach br. ukształtowały się na poziomie 161,1 mln zł, tj. wzrost o 13,1% r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem wyniosła 39,6% i była nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 0,5 p.p. Na rynku krajowym w III kw. 2019 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 44,6 mln zł, tj. 6,6% wzrostu r/r. Narastająco w I-III kw. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 128,3 mln zł, czyli o 10,3% r/r. Sprzedaż zagraniczna w III kw. 2019 r. zanotowała wzrost o 24% r/r, do poziomu 11,4 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 32,8 mln zł, co oznacza wzrost o 25,5% r/r. Wyższa sprzedaż na rynku eksportowym to efekt skokowych wzrostów na rynkach unijnych, gdzie ES-SYSTEM odnotowała przychody na poziomie 26,8 mln zł, tj. o 51% wzrostu r/r. Na koniec września br. ES-SYSTEM odnotowała także 41% wzrostu sprzedaży na rynku brytyjskim. Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I-III kw. 2019 r. stanowiła 81,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki wobec 78,7% udziału, w analogicznym okresie 2018 r. EBITDA Grupy w III kw. br. wyniosła 3,97 mln zł, tj. 27,6% spadku r/r, zaś narastająco Grupa pokazała 14,8 mln zł EBITDA, tj. 3,8% wzrostu przy 9,2% marży. Zysk operacyjny w III kw. 2019 r. wyniósł 0,96 mln zł w porównaniu do 3 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., tj. 68,4% spadku. Po trzech kwartałach br. Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 6,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,9% r/r. Koszty operacyjne Grupy narastająco w I-III kw. br. wyniosły 55,3 mln zł i były wyższe o 4,6 mln zł wobec analogicznego okresu 2018 r., tj. o 9,1% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. oraz koszty prowizji handlowych. Koszty zarządu wzrosły o 6,4% r/r. Na pozostałej działalności operacyjnej spółka odnotowała stratę na poziomie 2 mln zł. To efekt wyższych odpisów na zapasy i wyższych kosztów likwidacji towarów i materiałów przy niższych przychodach z pozostałej działalności operacyjnej. Strata na działalności finansowej po trzech kwartałach br. wyniosła 0,5 mln zł, jest efektem wyższych kosztów leasingu, wynikających ze zmian w zakresie ewidencji umów leasingu. Narastająco Grupa Kapitałowa w okresie I-III kw. br. zanotowała zysk netto w wysokości 6,5 mln zł, tj. 0,8% wzrostu r/r. W oparciu o wyniki III kw. 2019 r. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w IV kw. 2019 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży na rynku krajowym. W sprzedaży zagranicznej, na podstawie posiadanego portfela zamówień, zarząd spodziewa się w IV kw. 2019 r. utrzymania trendu wzrostowego sprzedaży, która w całym 2019 r. powinna przewyższyć wyniki z 2018 r. © ES-SYSTEM
reklama
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-2