reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 listopada 2019

PZ Cormay rośnie w dwucyfrowym tempie

Kwartalne przychody biotechnologicznej grupy wzrosły o 22% w ujęciu r/r. W ocenie zarządu planowane wzmocnienie i rozbudowa oferty analizatorów ma zapewnić potencjał do znaczącego wzmocnienia pozycji rynkowej i wyników sprzedażowych.

W III kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody PZ Cormay sięgnęły 18,2 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 26% do 7,2 mln zł. EBITDA wyniosła 0,3 mln zł wobec ujemnego wyniku na tym poziomie (-1,2 mln z) w analogicznym okresie 2018 roku. Na poziomie netto strata sięgnęła -2,7 mln zł (-1,3 mln zł w III kwartale ubiegłego roku). - Na dynamiczny wzrost sprzedaży złożyły się znaczące zmiany organizacyjne i osobowe w strukturach sprzedaży i marketingu, aktywna realizacja nowej polityki sprzedażowej grupy, której jednym z filarów jest oferowanie analizatorów w systemach zamkniętych, pracujących wyłącznie z odczynnikami produkowanymi przez Cormay, jak również czynniki jednorazowe, jakimi było przesunięcie realizacji części zamówień rynkowych z II na III kwartał br. - wskazuje w raporcie kwartalnym Janusz Płocica, prezes PZ Cormay. Zwraca uwagę 30-proc. wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (3,3 mln zł przychodów w III kwartale 2019 roku), czy też realizacja znaczących dostaw do Bangladeszu (1,6 mln zł przychodów). Wzrost sprzedaży pozwolił na uzyskanie dodatniej rentowności EBITDA z powtarzalnej działalności. Strata netto ma charakter księgowy i jest związana z korektą wartości godziwej Earn-Out z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese przysługującej Orphee. - Warto zauważyć, iż wzrost sprzedaży został osiągnięty przy wykorzystaniu dotychczasowej oferty produktowej spółki. Planowane na najbliższe okresy strategiczne wzmocnienie i rozbudowa oferty analizatorów da nam potencjał dla znaczącego wzmocnienia pozycji rynkowej i wyników sprzedażowych – dodaje prezes PZ Cormay. Z opublikowanego raportu kwartalnego wynika, że w perspektywie najbliższych tygodni Cormay wprowadzi do sprzedaży 3 nowe analizatory biochemiczne z linii Accent o prędkości 100, 200 i 300 badań na godzinę. Są one już zarejestrowane i gotowe do sprzedaży. Ofertę hematologiczną uzupełni nowy analizator Mythic 60. Nowe urządzenia będą prezentowane klientom na targach Medica w Dusseldorfie od 18 listopada br. Na przełomie 2019 i 2020 roku ofertę ma istotnie wzmocnić i rozszerzyć analizator biochemiczny Equisse, którego nowa wersja została ostatecznie opracowana, a pierwsza produkcyjna seria jest obecnie prowadzona. Po zakończeniu trwających testów potwierdzających zgodność wyprodukowanych urządzeń z projektem oraz ich walidacji zewnętrznej analizatory Equisse trafią do otwartej sprzedaży. - Jestem przekonany, że mamy potencjał by wykorzystując rynkowe atuty nowych urządzeń skutecznie rywalizować o klientów i w konsekwencji rozpocząć ścieżkę wzrostu sprzedaży. Wykonana w ostatnich latach praca nad wprowadzeniem nowoczesnych procesów i narzędzi sprzedażowych, jak również zmiany w polityce sprzedażowej i reorganizacja struktur sprzedażowych i marketingowych całej grupy tak w Polsce jak i zagranicą, dają już pierwsze pozytywne efekty. Oczekujemy, że kolejne kwartały będą stały pod znakiem przygotowań, rejestracji i pierwszych sprzedaży nowych urządzeń, a w wyniku czego rozbudowy rynku zbytu na produkowane przez grupę odczynniki. I choć zgodnie ze specyfiką modelu biznesowego grupy i rynku, na którym działamy, nie oczekujemy, iż premierom nowych urządzeń towarzyszyć będzie natychmiastowy skokowy wzrost przychodów i zysków, to mamy podstawy ku temu by sądzić, że z kwartału na kwartał Cormay będzie dostarczał coraz więcej powodów do inwestycyjnej satysfakcji – podsumowuje Janusz Płocica. Jeśli chodzi o aparat Hermes Junior to w III kwartale 2019 roku spóła nadal kontynuowała prace nad usprawnieniem technicznym urządzenia mającym na celu poprawę jego parametrów użytkowych jak również przeprowadzała testy funkcjonalne w laboratorium sprawdzające efekty wprowadzanych zmian i poprawek. Montaż kolejnych sztuk aparatu, uwzględniających najnowsze modyfikacje przewidziany jest na przełomie 2019/2020. akcjonariat.pl
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-2