reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Aplisens śrubuje wyniki realizując strategię

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej po trzech kwartałach 2019 roku wypracował rekordowe przychody i zyski. Do tego już teraz udało się zrealizować większość celów założonych w strategii 2017-2019 – poinformowała firma.

Narastająco po trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy wyniosły 87,7 mln zł (+14,2% r/r), zysk operacyjny 14,5 mln zł (+1,5% r/r), EBITDA 20,3 mln zł (+3,8% r/r), a zysk netto 12,2 mln zł (+2,3% r/r). Największy udział w strukturze przychodów ma rynek dawnej WNP, gdzie sprzedaż sięgnęła 32,6 mln zł (+10,7% r/r). Przychody z rynku polskiego to 30,6 mln zł (+22,1% r/r), a Unii Europejskiej 19,3 mln zł (+10,15 r/r). - Skokowy wzrost wyników to przede wszystkim utrzymujący się od początku bieżącego roku wysoki poziom inwestycji w ekologii, dobra sytuacja na rynkach WNP oraz akwizycja spółki Czah-Pomiar, która pozwoliła nam na ekspansję nowych segmentów rynku. Ponadto wdrażamy do produkcji nowe, innowacyjne urządzenia i pozyskujemy dla nich certyfikaty, dzięki czemu nasza aparatura jest obecna w coraz większej liczbie krajów. W samym trzecim kwartale największe wzrosty odnotowaliśmy na rynku dawnej WNP, głównie za sprawą coraz lepszych wyników naszej białoruskiej spółki zależnej. Natomiast optymistycznie patrzymy na rynek krajowy. W całym 2019 roku zakładamy dalszy wzrost sprzedaży oraz, nieco mniej dynamiczny, wzrost zysku netto – komentuje Adam Żurawski, prezes Aplisensu. Warto przypomnieć, że w 2018 roku grupa odnotowała rekordowe przychody w wysokości 105,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł, a zysk netto 14,7 mln zł. W 2019 roku kończy się okres objęty przyjętą w marcu 2017 roku strategią. Na koniec września Aplisens zrealizował jej sztandarowe założenia i chce w I kwartale 2020 roku opublikować nową strategię na kolejne trzy lata. - Mimo że koniec 2019 roku jest jeszcze przed nami, to większość celów stawianych w strategii 2017-2019 udało się już osiągnąć. Mowa tu o zrealizowanych w całości planach sprzedaży na rynki Unii Europejskiej, akwizycji Czah-Pomiar czy utworzeniu przedstawicielstw w Kazachstanie i Turcji. Założenia dotyczące sprzedaży krajowej na koniec września zostały zrealizowane w 96%. Mniej optymistycznie patrzymy w kierunku rynku dawnej WNP, jednak spodziewamy się, że założenia dotyczące przychodów ogółem zostaną zrealizowane w całości. Jeżeli chodzi o cele inwestycyjne, to również możemy mówić o sukcesie. Od początku 2017 roku zrealizowaliśmy nakłady inwestycyjne w kwocie 37,7 mln zł, przy czym wszystkie zostały pokryte ze środków własnych – wskazuje prezes. W tym roku (I-III kw.) grupa zrealizowała inwestycje na poziomie 7,6 mln zł. Objęły one nakłady na stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu (2,8 mln zł), zakup nowych maszyn i urządzeń (2,2 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (1,4 mln zł), drugą ratę za zakup spółki Czah-Pomiar (0,9 mln) oraz remont siedziby spółki zależnej na Ukrainie (0,3 mln zł). Flagowa inwestycja w Radomiu jest już na ukończeniu. Uruchomienie największego w Polsce stanowiska do kalibracji i wzorcowania przepływomierzy planowane jest na początek 2020 roku. Źródło: aplisens.pl

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2