reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 listopada 2019

Apator skorygował prognozy na 2019 rok

Zarząd Apator SA poinformował, że dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok.

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej prognozuje, że w 2019 roku osiągnie:
  • przychody w wysokości 877 mln PLN,
  • zysk netto na poziomie 67 mln PLN.
- Na osiągnięcie powyższych wyników finansowych główny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – czytamy w komunikacie. Spółka Apator SA 1 marca 2019 roku opublikowała następującą prognozę wyników skonsolidowanych: przychody: 880 – 920 mln PLN, zysk netto: 72-75 mln PLN. Zarząd spółki poinformował też, że podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 PLN na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 14,8 mln PLN.
reklama
reklama
September 24 2021 13:56 V18.23.2-2