reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Johnson Matthey Przemysł elektroniczny | 05 listopada 2019

Johnson Matthey Batteries Poland z rządowym grantem - szczegóły

Johnson Matthey Poland Sp. z o. o. otrzyma dotację celową w związku z realizowaną inwestycją polegającą na „Utworzeniu zakładu produkcyjnego materiałów do baterii do samochodów elektrycznych” w Koninie.

Minister udzieli przedsiębiorstwu w latach 2022-2025 wsparcia w formie dotacji celowej w maksymalnej kwocie 42 707 179 PLN. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 22 mln PLN,
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 20 mln PLN,
  • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 707 179 PLN,
W ramach umowy Johnson Matthey Batteries Poland zobowiązuje się m.in. do utworzenia najpóźniej do końca grudnia 2025 roku co najmniej 201 nowych miejsc pracy, w tym 91 dla osób z wyższym wykształceniem i utrzymania każdego miejsca pracy przez co najmniej 5 lat. Przedsiębiorca ma też do końca 2022 roku zainwestować co najmniej 986 mln PLN. Umowę pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a firmą Johnson Matthey Batteries Poland podpisano 11 października 2019 roku. Wsparcie dla Johnson Matthey Batteries Poland zostało przyznane w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, którego celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Grupa Johnson Matthey jest producentem katalizatorów i systemów katalizatorowych dla pojazdów i przemysłu. Posiada swoje placówki w ponad 30 krajach oraz zatrudnia ponad 14000 pracowników.
reklama
reklama
September 24 2021 13:56 V18.23.2-1