reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 listopada 2019

LG z dobrym trzecim kwartałem

Firma LG Electronics Inc. ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019: rekordowa wartość skonsolidowanych przychodów w trzecim kwartale wyniosła 13,15 mld USD (15,7 bln KRW), a zysk operacyjny w okresie lipiec-wrzesień osiągnął wartość 654,4 mln USD (781,4 mld KRW).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sprzedaż wzrosła o 1,8%, a dochód operacyjny był wyższy o 4,4%, co w znacznej mierze wynika z dobrych wyników osiągniętych przez działy sprzętu AGD, domowej rozrywki i rozwiązań biznesowych przy jednoczesnym zmniejszeniu strat działu Mobile Communications – informuje LG w komunikacie. LG przedstawiło wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale 2019 roku w poszczególnych działach: LG Home Appliance & Air Solution Ze względu na dobre wyniki w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, dział LG Home Appliance & Air Solution odnotował najwyższą wartość sprzedaży w trzecim kwartale wynoszącą 4,46 mld USD (5,33 bln KRW), co odpowiada wzrostowi o 10 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W porównaniu do trzeciego kwartału roku 2018, dochód operacyjny wzrósł o 3,8% osiągając wartość 359,2 mln USD (428,9 mld KRW), co jest wynikiem zwiększonej sprzedaży, przeprowadzanej redukcji kosztów, a także niższych cen surowców. LG Home Entertainment Dział LG Home Entertainment osiągnął kwartalne przychody w wysokości 3,24 mld USD (3,87 bln KRW), wyższe o 3,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2018, co stanowi odzwierciedlenie dobrych wyników sprzedaży w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Chociaż z powodu silnej konkurencji na rynku oraz mniej korzystnych kursów walut, w porównaniu do roku ubiegłego dochód operacyjny lekko zmniejszył się do 266,3 mln USD (318 mld KRW), jednak dobre wyniki sprzedaży produktów Premium, takich jak telewizory OLED, pozwoliły na osiągnięcie dobrej kwartalnej marży operacyjnej wynoszącej 8,2%. LG Mobile Communications W ciągu kwartału dział Mobile Communications odnotował wartość sprzedaży 1,27 mld USD (1,52 bln KRW) na wymagającym globalnym rynku smartfonów. Dzięki zwiększeniu wydajności produkcji oraz redukcji kosztów, w porównaniu do poprzedniego kwartału znacznie zmniejszono stratę operacyjną, która wyniosła 135 mln USD (161,2 mld KRW). LG Vehicle Component Solutions Ze względu na zwiększoną sprzedaż systemów inforozrywki, dział LG Vehicle Component Solutions uzyskał kwartalne przychody w wysokości 1,12 mld USD (1,34 bln KRW), o 14 procent wyższe niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Wyższe koszty przygotowywania masowej produkcji związane z nowymi projektami przyczyniły się w trzecim kwartale do powstania straty operacyjnej wynoszącej 50,3 mln USD (60,1 mld KRW). LG Business Solutions Dzięki zwiększeniu sprzedaży wyświetlaczy komercyjnych oraz modułów solarnych, w trzecim kwartale dział LG Business Solutions odnotował wartość sprzedaży 585,2 mln USD (698,7 mld KRW), co oznacza wzrost o 21,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W wyniku zwiększenia produktywności oraz sprzedaży, dochód operacyjny wzrósł o 90% w skali roku, osiągając wartość 55,9 mln USD (66,8 mld KRW).
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2