reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yury shirokov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 31 października 2019

Sonel zakończył likwidację amerykańskiej spółki

Producent urządzeń pomiarowych zakończył proces likwidacji spółki zależnej Sonel Test and Measurement.

- Zarząd spółki Sonel SA z siedzibą w Świdnicy informuje, że 30 października 2019 roku, powziął informację, że z dniem 30 września 2019 roku, nastąpiło wykreślenie podmiotu zależnego – spółki Sonel Test and Measurement Inc. z siedzibą w Santa Clara w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone, z rejestru aktywnych podmiotów stanu Delaware w USA – czytamy w raporcie spółki. Sonel podjął decyzję o likwidacji amerykańskiej spółki w czerwcu tego roku. Sonel Test and Measurement nie osiągał bowiem zakładanych przychodów ze sprzedaży i generował straty, a co więcej, dynamika zmiany poziomu sprzedaży nie wskazywała na możliwość osiągnięcia rentowności w perspektywie kolejnych lat – informował wówczas Sonel.
reklama
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1