reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 25 października 2019

Escolight – nowa spółka powiązana z LUG

24 października 2019 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką powiązaną wobec LUG, działająca pod firmą ESCOLIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł, a emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 30 000 zł, co stanowi 30% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez spółkę JKI GK Sp. z o.o. – poinformował LUG w komunikacie. Spółka ESCOLIGHT Sp. z o.o. została utworzona na czas nieoznaczony, a przedmiotem jej działalności będzie świadczenie usług zarządzania oświetleniem – Light-as-a-Service, polegających na kompleksowej obsłudze projektów obejmującej przygotowanie, finansowanie, realizację i serwis inwestycji oświetleniowych. Pierwszy zarząd spółki będzie składał się z prezesa zarządu, którym został Paweł Krysztop.
reklama
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2