reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© george tsartsianidis dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Relpol zlikwiduje białoruską spółkę

Zarząd Relpolu zadecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej, Relpol M LLC z siedzibą w Mińsku na Białorusi.

Relpol S.A. posiada 80% udziałów w spółce Relpol M. Zarząd przedstawi tę decyzję na najbliższym zgromadzeniu udziałowców Relpol M. Likwidacja spółki przeprowadzona zostanie wg przepisów prawa białoruskiego. Na likwidatora spółki zostanie wybrana kancelaria prawna działająca na rynku białoruskim. - W lipcu 2018 r. zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych 80% udziałów w tej spółce ale poszukiwania nabywcy nie przyniosły pożądanych efektów. Dalsze utrzymywanie tej spółki, zdaniem zarządu stało się bezzasadne. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez tą spółkę w I p. 2019 r. wyniosły 79 tys. zł, a strata netto 31 tys. zł. Bilans spółki na 30.06.2019 r. wynosił 219 tys. zł i były to głównie aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe i zapasy. Likwidacja tej spółki nie będzie miała większego wpływu na wyniki finansowe Relpol S.A. Nie będzie też miała wpływu na wyniki grupy kapitałowej Relpol, gdyż nie była ona konsolidowana. Sprzedaż wyrobów Relpol S.A. na rynku białoruskim prowadzona jest i będzie przez inne podmioty – czytamy w raporcie Relpolu. O zamiarze sprzedaży udziałów w tej spółce Relpol S.A. informował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 13.07.2018 r.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama