reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© APSEnergia Przemysł elektroniczny |

APS Energia z kontraktem o wartości 22,8 mln PLN netto

Spółka zależna OOO APS Energia Rus podpisała umowę z firmą AO Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla dwóch bloków elektrowni atomowej.

Umowa przewiduje dostawy urządzeń w dwóch etapach, o wartości 11,2 mln PLN netto każdy. Termin pierwszej dostawy i głównej płatności za pierwszy etap przypada odpowiednio na luty i czerwiec 2022 roku. Natomiast drugą dostawę wyznaczono na styczeń 2023 roku, a główną płatność na maj 2023 roku. Finalizacja prac związanych z podłączeniem, uruchomieniem i próbnym rozruchem (o wartości po 150 tys. PLN netto dla każdego bloku) ma nastąpić odpowiednio w 2024 i 2025 roku. W I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody APS Energia wyniosły 48,8 mln PLN wobec 53,9 mln PLN. wypracowanych rok wcześniej. Zarówno sprzedaż, jak i pozyskany portfel zamówień wskazują na wysoki udział projektów zleconych przez klientów z rynku polskiego. W minionym półroczu udział sprzedaży krajowej wyniósł 46% (29% w I poł. 2018 r.). Do 42% spadł udział odbiorców z Europy poza UE (w I poł. 2018 56%). Poza rynkiem polskim, Rosja pozostaje jednym z głównych kierunków sprzedaży Grupy APS Energia. Rynek rosyjski stanowił 41% wartości przychodów ze sprzedaży w I połowie 2019 r. Jednocześnie grupa weszła w III kwartał 2019 roku z portfelem zamówień o wartości przeszło 74,6 mln PLN. APS Energia widzi duży potencjał rozwoju na rynku rosyjskim, m. in. w sektorze energetyki atomowej oraz trakcji i transportu. W Rosji planuje otworzyć nowy zakład. Nie wykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama