reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Infoscan Przemysł elektroniczny | 02 października 2019

Infoscan z otwartą drogą do pozyskania finansowania

Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje.

Tym samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji. W związku z realizacją umowy, 19 września akcjonariusze zawarli umowy pożyczki akcji Infoscan. Środki finansowe pozyskane w ramach pierwszych transz inwestycji zostaną przeznaczone przede wszystkim na ekspansję zagraniczną. Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje w ramach 6 transz o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Dodatkowo spółka będzie miała możliwość emisji kolejnych transz. - Umowa z inwestorem umożliwia nam pozyskanie środków finansowych na międzynarodową ekspansję, rozwój sprzedaży na obecnych i nowych rynkach oraz rozwój samego produktu. Istotna jest dla nas transzowa forma finansowania, dzięki której otrzymamy kapitał w potrzebnej nam wysokości, w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki. Warto przypomnieć, że mamy możliwość pozyskać do 21 mln zł, co nie oznacza, że dzisiaj widzimy taką potrzebę - komentuje Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan SA W związku z wypełnieniem warunków umowy finansowania, wybrani akcjonariusze, w tym osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej zawarły z European High Growth Opportunities Securitization Fund umowy pożyczki akcji spółki. Pożyczki akcji stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w zakresie związanym z wprowadzaniem akcji, obejmowanych w drodze zamiany obligacji, do obrotu na New Connect. W przypadku prawidłowego wykonania umowy emisji obligacji zamiennych na akcje, pożyczone akcje zostaną zwrócone przez inwestora do pożyczkodawców, po upływie terminu na jaki ta umowa została zawarta. - Obie strony wypełniły wszystkie warunki umowy, tym samym w najbliższych dniach przeprowadzimy emisję obligacji w ramach pierwszej transzy finansowania. Równolegle pracujemy nad aktualizacją strategii rozwoju, którą opublikujemy w IV kwartale br. Będzie ona uwzględniać już zrealizowane umowy, prowadzone negocjacje oraz posiadane elastyczne finansowanie – dodaje Piotr Sobiś.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1