reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 września 2019

Grupa WB przedstawiła półroczny raport

W trakcie I półrocza 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy WB wyniosły 135,6 mln PLN wobec 106,0 mln PLN w okresie porównawczym, co stanowi wzrost o niemal 29,6 mln PLN i odpowiada zmianie o 27,9% w ujęciu r/r.

Skonsolidowany wynik netto w okresie I półrocza 2019 r. ukształtował się na (-) 2,9 mln PLN względem straty netto w wysokości (-) 0,8 mln PLN w okresie I półrocza 2018 roku. Suma bilansowa Grupy WBE na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 537,8 mln PLN i uległa zwiększeniu o 16,8 mln PLN tj. o 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Grupy WBE wyniosły na koniec czerwca 2019 roku 264,2 mln PLN i były wyższe od kapitałów własnych, które wyniosły 198,6 mln PLN. Zobowiązania długoterminowe na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 86,9 mln PLN. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe na koniec czerwca 2019 roku wyniosły 95,1 mln PLN Istotne wydarzenia W marcu 2019 r. zawarta została z australijską firmą CABLEX umowa na dystrybucję oraz lokalną integrację systemu amunicji krążącej WARMATE. Zgodnie z zapisami umowy firma CABLEX będzie wyłącznym dystrybutorem systemu WARMATE oraz finalnym integratorem systemu dostosowanego do wymogów armii australijskiej. W czerwcu br. GRUPA WB dostarczyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Chorwacji 32 fotoradary SMARTEYE ST-1, wyprodukowane przez spółkę POLCAM. Radary służyć będą chorwackiej policji w skutecznym zapobieganiu łamania przepisów drogowych. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego (w lipcu 2019 r.) GRUPA WB, od lat współpracująca z Agencją Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA), podpisała Umowę Uzupełniającą na modyfikację zestawów Systemu Mini BSP FLYEYE, wdrożonego do polskich Sił Zbrojnych. Modyfikacja objęła między innymi implementację prostych w obsłudze rozwiązań, mających na celu ujednolicenie konfiguracji, wykorzystanie współczesnych zamienników dla starszego sprzętu oraz zwiększenie operacyjności polskiej armii. Ponadto w sierpniu 2019 r. Spółka MindMade z GRUPY WB podpisała ze Strażą Graniczną umowę na dostawę sześciu zestawów urządzeń perymetrycznych, z opcją rozszerzenia o kolejne 4 zestawy.
reklama
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2