reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayTumisu Przemysł elektroniczny | 23 września 2019

Samsung uruchomił trzeci w Polsce inkubator dla startupów

W ramach kontynuacji działań na rzecz wspierania młodych przedsiębiorców, w kwietniu tego roku uruchomiony został trzeci – po rzeszowskim i lubelskim – Inkubator w Białymstoku. Rekrutacja potrwa do połowy października.

Partnerami projektu są Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacja pozarządowa realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech. Samsung Inkubator Białystok będzie skupiać się na projektach, które stanowią odpowiedź na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, pokój na świecie czy sprawiedliwość społeczna. Szczególnie docenione zostaną projekty, które spełniają kilka celów jednocześnie – środowiskowych, gospodarczych i społecznych (tzw. triple bottom line). Przed przystąpieniem do rekrutacji warto, aby przedsiębiorcy odpowiedzieli sobie na kilka pytań dotyczących swoich koncepcji, które pomogą im pozytywnie przejść proces rekrutacji. Powinni zastanowić się m.in. nad tym, na jakie wyzwania społeczne i środowiskowe odpowiada ich pomysł, czy w jakiś sposób zmniejszy on negatywny wpływ człowieka na środowisko lub też, czy przyczyni się do bardziej efektywnego używania surowców, energii czy już istniejących dóbr. Jak podkreśla Samsung, inkubator w Białymstoku to nie tylko bezpłatna przestrzeń dla startupów, ale wyróżnia go to, że młodzi innowatorzy otrzymują wsparcie technologiczne i merytoryczne na każdym etapie rozwoju – od fazy koncepcyjnej do prototypu. Mogą liczyć także na pomoc doświadczonych inżynierów z Samsung R&D Institute Poland, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia globalnych produktów. Poza wsparciem merytorycznym, Samsung zapewnia także promocję oraz pomoc w poszukiwaniu inwestorów. Co więcej, najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung, przy zachowaniu pełni praw do swoich koncepcji – informuje Samsung w komunikacie.
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1