reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 17 września 2019

Mocny wzrost zysków Sonela

Producent urządzeń pomiarowych utrzymuje dwucyfrową dynamikę poprawy przychodów i zysków. Na podkreślenie zasługuje także mocny progres na poziomie przepływów operacyjnych.

W I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły r/r o 28,5% do 51,5 mln zł. W ślad za tym EBIT powiększył się o 66% do 5,1 mln zł, a zysk netto o 54% do blisko 5 mln zł. Do tego cash flow operacyjny wyniósł 8,9 mln zł wobec niespełna 0,2 mln zł z analogicznego okresu 2018 roku. Na koniec czerwca wartość środków pieniężnych sięgnęła 5,6 mln zł (2,9 mln zł na koniec I półrocza 2018 roku). W samym II kwartale przychody zwiększyły się o 37% do 27,8 mln zł. EBIT uległ poprawie o 86%, a zysk netto o 63%, co dało odpowiednio 2,9 mln zł i 2,7 mln zł. W minionym półroczu około 87% sprzedaży w grupie realizował Sonel SA. Rośnie udział w przychodach spółki Foxytech. W minionym półroczu było to 3,7 mln zł wobec 130 tys. zł uzyskane rok wcześniej. O wzroście zdecydowały dostawy pozyskiwanych od kontrahenta chińskiego liczników energii w ramach realizowanego przetargu do firmy Tauron. Przychody ze sprzedaży sklepu internetowego i urządzeń do monitoringu pyłu zawieszonego były znikome. - Foxytech osiąga przychody oparte głównie na sprzedaży liczników energii i wygranym przetargu, na poziomie pozwalającym na osiąganie rentowności. Taka sytuacja powinna trwać do lutego przyszłego roku. Sprzedaż wyłącznie pozostałego asortymentu (smarthome i AirFox) nie pozwalają na utrzymanie rentowności. Wobec powyższego warunkiem koniecznym rozwoju tego podmiotu jest sprzedaż liczników i wygrywanie kolejnych przetargów na ich dostawy – czytamy w raporcie półrocznym Sonela. Obroty indyjskiej spółki oscylowały wokół 1 mln zł. Sonel planuje wykorzystanie polskiego menadżera do nadzoru i wparcia osób zatrudnionych w Indiach.
Sonel stawia na działania badawczo-rozwojowe. W minionym półroczu wdrożono do sprzedaży kilka nowych produktów i kontynuowano prace nad 13 typami nowych wyrobów. W tym półroczu do sprzedaży ma trafić 6 nowych produktów.
- Podmiot indyjski uzyskał dodatnie wyniki. Zakończył półrocze niewielkim zyskiem przy nieco niższym obrocie niż przed rokiem. Większa stabilność gospodarki indyjskiej oraz szeroki zakres ofertowania i wzrastająca rozpoznawalność marki Sonel na tym rynku sprawiają, że ten obszar pozostaje szansą rozwojową emitenta i całej grupy – ocenia Sonel. Na rynku amerykańskim Sonel zdecydował o zamknięciu spółki zależnej. Likwidacja podmiotu nastąpi we wrześniu 2019 roku. Działalność w zakresie ofertowania i wsparcia technicznego na rynku amerykańskim zapewni przedstawiciel techniczno-handlowy z USA. W tym roku grupa kontynuuje próby rozszerzenia rynków zbytu na inne, nowe państwa i intensyfikuje sprzedaż na rynkach dotychczasowych. - Kolejne lata będą skutkowały wdrażaniem rozwiązań, dla których jednym z kluczowych wyzwań będzie możliwość lokowania ich w niezmienionej formie na rynku Polski, Europy w szczególności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz w Stanach Zjednoczonych w oparciu o współpracę z przedstawicielem handlowym – wskazuje zarząd Sonela. Od początku roku akcje spółki zyskały blisko 50%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2