reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 09 września 2019

InPhoTech z grantem w ramach Horyzont 2020

InPhoTech to kolejna, po Scope Fluidics, polska firma wspierana przez FNP, której potencjał został dostrzeżony i nagrodzony w konkursie Komisji Europejskiej – grantem w wysokości 2,153 mln EUR w ramach II fazy Instrumentu MŚP.

Firma pracuje głównie nad światłowodami, które dziś wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach: w budownictwie, górnictwie, przemyśle energetycznym, zbrojeniowym, kosmicznym czy w medycynie. To z nich zbudowane są czujniki, monitorujące stan różnych obiektów, budowli i konstrukcji. Największym wyzwaniem jest skonstruowanie światłowodu, który precyzyjnie funkcjonuje również w ekstremalnych warunkach, a więc odpornego na promieniowanie czy wysokie temperatury. Nad takimi właśnie rozwiązaniami pracuje zespół naukowców z InPhoTech kierowany przez dra hab. inż. Tomasza Nasiłowskiego, laureata pierwszego konkursu w programie TEAM–TECH, realizowanego przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Do tej pory polskie firmy i instytucje pozyskały z Programu Horyzont 2020 479 mln euro w 1342 projektach, co daje udział w budżecie programu na poziomie 1,12%.
Głównymi zaletami czujników światłowodowych są: ich mały rozmiar i waga, możliwość integracji z innymi materiałami, wysokie bezpieczeństwo w strefach grożących wybuchem, nieczułość na zakłócenia elektromagnetyczne, a także większa odporność, w stosunku do standardowych czujników elektronicznych, na wysokie temperatury. Dodatkową zaletą czujników rozłożonych jest możliwość użycia jednego światłowodu do szczegółowego monitorowania dużych obszarów, setek metrów z dokładnością do centymetrów lub wielu kilometrów z dokładnością do pojedynczych metrów. – Do konstrukcji czujników rozłożonych stosuje się obecnie światłowody telekomunikacyjne, zbudowane ze szkła – tłumaczy dr hab. inż. Nasiłowski. – Te światłowody są łatwo dostępne i tanie, nie są jednak zoptymalizowane pod kątem zastosowania w czujnikach rozłożonych. Nasz projekt, NODUS, zakłada opracowanie światłowodu, który mógłby pracować także w obecności materiałów radioaktywnych czy bardzo wysokich temperatur. Efekt ten chcemy osiągnąć poprzez zmianę wewnętrznej struktury światłowodu. Nasz unikalny światłowód będzie zbudowany z maleńkich kapilar i pręcików szklanych czyli swoistych powietrzno-szklanych mikro i nanostruktur – dodaje. – Grant z Komisji Europejskiej przeznaczymy na dalszy rozwój naszej technologii oraz komercjalizację opracowanego przez nas innowacyjnego światłowodu wielordzeniowego, który będzie kluczowym rozwiązaniem dla powszechnego wprowadzenia sieci 5G – mówi naukowiec. Precyzyjne i innowacyjne światłowody mogłyby znaleźć zastosowanie również w elektrowniach jądrowych, składowiskach odpadów radioaktywnych, a także w sondach kosmicznych czy satelitach. Ponadto umożliwiłyby stworzenie inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych systemów monitorowania kopalni czy rurociągów ale także np. produkcję inteligentnych, oszczędnych pojazdów elektrycznych.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2