reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© /nimg/Component/ Przemysł elektroniczny |

XTPL będzie więcej patentował

XTPL, polska spółka rozwijająca globalnie przełomową technologię nanodruku, zamierza przygotować i zgłosić 26 zgłoszeń patentowych do końca 2020 r.

Zabezpieczona własność intelektualna w postaci stale powiększanej chmury patentowej jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost wartości technologicznej spółki i decyduje o jej przewadze konkurencyjnej – podkreśla XTPL w komunikacie.
XTPL jest spółką rozwijającą tzw. twardą technologię, wymagającą odpowiedniej infrastruktury laboratoriów i zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu inżynierów. Globalne rozwiązanie XTPL jest systematycznie zabezpieczane poprzez konsekwentne poszerzanie chmury patentowej. Spółka opublikowała właśnie prognozę, w której deklaruje złożenie 26 wniosków patentowych, w okresie od 1 września br. do końca 2020 r. – Prognozowana liczba to początek budowania rodziny patentowej w ramach różnych pól aplikacyjnych. Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na ich wartość. Moim osobistym celem jest, aby XTPL miało wycenę liczoną w miliardach dolarów, zatem długofalowo liczba patentów musi być w naszym przypadku znacząca. Zamierzamy dostarczyć na globalny rynek coś więcej niż produkt – chcemy by nasza przełomowa technologia przyczyniła się do rewolucyjnych zmian w przemyśle i umożliwiła skokowy postęp w produkcji dla wielu branż. W poważnej rynkowej grze, zwłaszcza w wymiarze globalnym, nie chodzi o to, żeby osiągnąć chwilowy zysk, ale o to, by uzyskać na rynku stałą przewagę nad innymi graczami – wyjaśnia Filip Granek, prezes oraz współtwórca XTPL. Do dnia publikacji prognozy XTPL złożyło 9 zgłoszeń patentowych. Oznacza to, że w czasie nadchodzących kilkunastu miesięcy spółka przewiduje prawie trzykrotny wzrost swojej chmury patentowej. Właśnie na zabezpieczonej, unikatowej własności intelektualnej międzynarodowe spółki technologiczne budują swoją wartość oraz silną pozycję biznesową w procesie komercjalizacji. O potencjale własności intelektualnej decyduje przede wszystkim poziom szacowanych na jej bazie przychodów, oczekiwanych po wdrożeniu rozwiązania spółki na rynek w poszczególnych polach aplikacyjnych. Na wartość tą wpływ mają także: rozmiar i przewidywane tempo wzrostu rynków docelowych, ilość pól aplikacyjnych i ich dywersyfikacja oraz propozycja wartości (korzyści dla klienta) dedykowana dla każdego z rynków. Ze względu na platformowy charakter technologii XTPL, pozwalający na jej efektywne wdrożenie w wielu polach aplikacyjnych, potencjał spółki jest znaczący. – Firmy zajmujące się twardymi technologiami mogą kreować własne rynki i umożliwiać przełom w istniejących gałęziach przemysłu. Rozwijają one często znakomite koncepcje naukowe od zastosowań laboratoryjnych do komercyjnych, budując po drodze ogromną wartość. Chociaż wysiłek ten pozwala tworzyć ekscytujący know-how i produkty, kluczowy w tym procesie jest jeszcze cenniejszy zasób w postaci własności intelektualnej. Firmy wykorzystują patenty jako formę ochrony – zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Naukowcy i inżynierowie XTPL ciężko pracują, tworząc wiele takich patentów, starając się chronić unikalną własność intelektualną spółki podczas komercjalizacji swojej technologii. Ta firma osiągnęła doskonałe wyniki przy bardzo ograniczonym finansowaniu i w bardzo krótkim czasie – podkreśla Amir Nayyerhabibi, który ponad 30 lat rozwija projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie, a obecnie jest partnerem w Benhamou Global Ventures i członkiem zarządu XTPL Inc. w Stanach Zjednoczonych. Najwyższy poziom ochrony własności intelektualnej ma zagwarantować XTPL bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem pierwszych umów komercyjnych z wybranymi partnerami. Niedawno spółka poinformowała o przyjęciu modelu licencyjnego komercjalizacji swojej technologii na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair). Kilka pierwszych wniosków patentowych ujętych w prognozie dotyczyć będzie rozwiązań mających stanowić przedmiot takiej licencji. Jest to o tyle istotne, że rozwiązanie XTPL wzbudza coraz większe zainteresowanie w tej branży, gdzie często to zakres i odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej decydują o określonej pozycji na rynku.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-1
reklama
reklama