reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dirk ercken dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 września 2019

Nowy szef na czele Brastera

Rada nadzorcza telemedycznej spółki powołała na stanowisko prezesa Henryka Jaremka, współzałożyciela Brastera i dotychczasowego wiceprezesa spółki. Wśród głównych zadań postawionych przez zarządem Brastera jest m.in. dalsza restrukturyzacja przedsiębiorstwa oraz przygotowanie aktualizacji strategii rozwoju firmy.

- Najbliższe miesiące w zgodnej ocenie rady nadzorczej Brastera oraz jej menedżerów i pracowników będą kluczowe dla przyszłości firmy i jej wartości dla akcjonariuszy. Wierzymy, że w obecnej, pod wieloma względami bardzo wymagającej sytuacji Brastera, przekazanie steru spółki Panu Henrykowi Jaremkowi, doskonale znającemu firmę, nasze atuty oraz wyzwania, przed którymi stoimy, jest najlepszym z możliwych wyborów. Oczekujemy, iż zarząd kierowany przez Pana Jaremka będzie kontynuował proces restrukturyzacji kosztowej i jeszcze w 2019 r. przedstawi zaktualizowaną strategię rozwoju Brastera – komentuje Grzegorz Pielak, przewodniczący rady nadzorczej Braster SA. Henryk Jaremek, doktor nauk technicznych w specjalności materiałoznawstwo, jest jednym ze współzałożycieli Brastera. W ciągu 12 lat rozwoju firmy pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu spółki oraz jej głównego technologa, odpowiedzialnego m.in. za badania i rozwój produktów opartych o technologię termografii kontaktowej. W przeszłości związany m.in. z Wojskową Akademią Techniczną. Jaremek jest autorem licznych opracowań, patentów i wdrożeń dotyczących zaawansowanych technologii chemicznych, w tym polimerów ciekłokrystalicznych.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2