reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 03 września 2019

Cormay: regularna sprzedaż analizatora Equisse jeszcze w 2019 roku

Cormay zapowiedział zmianę podejścia do kwestii oferty produktowej i zamierza rozszerzyć portfolio oraz przejść na system subskrypcyjny, a więc zapewniający trwałość przychodów z zainstalowanych systemów.

W I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody Cormaya spadły o 10% w ujęciu r/r do 31,6 mln zł. EBITDA w tym okresie sięgnęła 7,3 mln zł wobec około 0,1 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk operacyjny wyniósł 5,3 mln zł (rok wcześniej 2,1 mln zł straty). Na poziomie netto grupa wykazała 0,9 mln zł straty. Także strata netto była po I półroczu 2018 roku – 86 tys. zł.
W raporcie firma zwraca uwagę wzrost wartości środków pieniężnych na koniec czerwca do ponad 54 mln zł wobec 2,3 mln zł z końca 2018 roku. Głównie zdecydował o tym wpływ wynagrodzenia z transakcji sprzedaży udziałów we wspomnianej włoskiej spółce Diesse Diagnostica. Transakcja ta opiewała na 13,3 mln euro. Pozyskane środki mają posłużyć do dalszego rozwoju grupy, m. in. na budowę nowej fabryki odczynników. Wśród priorytetów spółki jest komercjalizacja nowych analizatorów (biochemicznego Equisse oraz hematologicznych Hermes Senior i Junior).
Na wynik istotny wpływ miały jednorazowe zdarzenia - zysk ze sprzedaży działki zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin (2,96 mln zł) oraz sprzedaż udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese (2,2 mln zł, kwota uwzględnia wycenę Earn-Out do wartości godziwej na dzień 30 czerwca 2019 roku). - Aktualne wyniki sprzedażowe grupy są odzwierciedleniem malejącej atrakcyjności starzejącej się już oferty produktowej. Dodatkowo ujemny wpływ miało przesunięcie na lipiec realizacji części zamówień z czerwca, co przełoży się z kolei pozytywnie na wynik trzeciego kwartału. Dążąc do pełnego wykorzystania potencjału rozbudowywanego portfolio produktowego zdecydowaliśmy się przeprowadzić reorganizację struktur sprzedażowych i marketingowych całej grupy. Efektem poczynionych działań były istotne zmiany personalne, w tym na stanowisku szefa sprzedaży całej grupy. Nasza kadra sprzedażowa została wzmocniona przez nowe osoby, posiadające bogate doświadczenie i rozlegle kontakty na rynku sprzedaży sprzętu medycznego w kraju i zagranicą – wskazuje w raporcie półrocznym Janusz Płocica, prezes Cormaya. - 2019 rok jest okresem równoczesnej pracy nad bieżącą działalnością operacyjną i sprzedażową oraz przygotowywaniem się grupy do ofensywy sprzedażowej, związanej z poszerzeniem oferty o nowe analizatory. Spółka zmienia podejście strategiczne w aspekcie oferty produktowej. Jest ona przebudowywana, tak aby oparta była o systemy diagnostyczne pracujące w tzw. systemie zamkniętym z dostarczanymi przez spółkę odczynnikami. Prowadzić to będzie do przejścia na model subskrypcyjny, a więc zapewniający trwałość przychodów z zainstalowanych systemów. Nowe systemy oparte będą zarówno na analizatorach własnej konstrukcji – Equisse, Hermes jak i, co jest nowością w strategii grupy, analizatorach dostarczanych przez innych wiodących producentów. Po trwającym kilkanaście miesięcy okresie przygotowań, badań, testów i negocjacji z producentami wchodzić one będą w najbliższych miesiącach w etap rejestracji, a sprzedaż pierwszych z nich rozpocznie się już pod koniec tego roku. Znaczące rozszerzenie portfela produktów i oparcie go o systemy zamknięte to filar strategii spółki i pierwsze jej wyniki będą widoczne w sprawozdaniach okresowych od początku przyszłego roku – dodaje Janusz Płocica. Jednym z najbardziej zaawansowanych nowych produktów jest aparat Equisse wraz z linią odczynnikową. W czerwcu 2019 roku przeprowadzona była weryfikacja nowej wersji urządzenia w dużym warszawskim szpitalu, gdzie prowadzono testy referencyjne na analizatorach wiodących światowych producentów. Wcześniej w maju, w wyniku przeprowadzonych prac spółka zleciła wyprodukowanie pierwszych 10 sztuk urządzeń nowej generacji. - Pierwsze wyprodukowane analizatory trafią do spółki w październiku. Rozpoczęty zostanie wtedy cykl szkoleń i prezentacji dla dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą tych urządzeń, tak aby rozpocząć ich rejestrację na poszczególnych rynkach oraz regularną sprzedaż pod koniec 2019 roku – czytamy w raporcie półrocznym Cormaya. Aparat Hermes Senior w IV kwartale 2018 roku przeszedł walidację wewnętrzną oraz zewnętrzną, co umożliwiło złożenie deklaracji zgodności CE tego analizatora i jego rejestrację w URPL na koniec 2018 roku. W tym okresie rozpoczęto rozmowy handlowe z wybranymi dystrybutorami. W ich efekcie pierwszy egzemplarz został sprzedany do Rumunii. W 2019 roku na bazie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem analizatora spółka prowadzi prace nad dalszym usprawnieniem technicznym aparatu mającym na celu poprawę jego funkcjonowania. Montaż kolejnych sztuk aparatu, uwzględniających najnowsze modyfikacje, przewidziany jest na koniec IV kwartału 2019 roku. Równolegle trwają też prace nad analizatorem Hermes Junior. - W oparciu o pierwsze wyprodukowane w 2018 roku aparaty preseryjne spółka prowadzi testy przygotowawcze do procesu certyfikacji oraz walidacji wewnętrznej i zewnętrznej w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych. Przeprowadzono testy kompatybilności elektromagnetycznej oraz testy transportowe. Trwa proces przygotowania dokumentacji rejestracyjnej, w tym m.in. instrukcji użytkownika i instrukcji serwisowej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania spółka planuje zakończenie wszystkich powyższych prac w 2020 roku – podaje Cormay w raporcie półrocznym. Źródło: akcjonariat.pl
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1