reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ra2studio dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 września 2019

Sonel pozytywnie o sytuacji na rynku

W I kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody firmy wzrosły w ujęciu r/r o 20% i wyniosły 23,75 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 45% do 2,28 mln zł, a netto o 41% do 1,56 mln zł.

- Oczywiście każdy rynek, na którym sprzedajemy produkty, a tych jest kilkadziesiąt, rządzi się swoimi prawami, ale nasze główne rynki eksportowe, takie jak Rosja czy kraje Ameryki Południowej, mile nas w tym roku zaskakują. Naszym produktem, który również oferujemy, jest montaż elektroniki na zlecenie i w tej dziedzinie obserwujemy dość dynamiczny wzrost. Ogólnie ocena rynku wypada pozytywnie – mówi w Parkiecie Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonelu. Zarząd zwraca też uwagę na dobrze radzącą sobie spółkę zależną na rynku indyjskim. Z racji dużego rynku rysują się tam ciekawe perspektywy. Widoczna jest też poprawa w spółce zależnej Foxytech. Już w I kwartale tego roku odnotowała istotny poziom sprzedaży. Realizacja przetargu na dostawy liczników zapewniła przychody 1,371 mln zł, co wygenerowało dodatni wynik w kwocie 89 tys. zł. W I kwartale 2018 roku przy sprzedaży 83 tys. zł firma odnotowała stratę na poziomie 18 tys. zł. Pozytywny wpływ na wyniki powinna mieć także likwidacja spółki zależnej w USA, eliminując w ten sposób nierentowny podmiot. Sonel działa w dwóch podstawowych obszarach: produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa (64% sprzedaży za I kwartał 2019 roku i 67 % sprzedaży za podobny okres 2018 roku) oraz w ramach usługowego montażu elementów elektronicznych (36% sprzedaży wobec 33%). Sonel pracuje nad rozwojem kolejnych grup produktowych oraz zdobywaniem nowych zagranicznych rynków zbytu. Jednym ze sposobów na to ma być wprowadzenie nowego produktu – wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MPI-540. W tym roku akcje spółki zyskały 56%. Sonel wypłacił już tegoroczną dywidendę. Do podziału między akcjonariuszy trafiło 7 mln zł (0,50 zł na akcję). Tegoroczna dywidenda jest pięć razy wyższa niż w 2018 roku. W ostatnich ośmiu latach mieściła się w przedziale 0,10-0,60 zł, a stopa w granicach 1,59-6,56%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1