reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© apator Przemysł elektroniczny | 02 września 2019

Apator wdraża technologię LTE

Apator, przy współpracy z partnerami technologicznymi, wdraża na rynek system 4Grid, pracujący w oparciu o liczniki energii elektrycznej wykorzystujące standard LTE.

Producent liczników energii elektrycznej, gazomierzy, wodomierzy i ciepłomierzy w ostatnich latach koncentrował działalność badawczo-rozwojową na opracowaniu inteligentnych rozwiązań w obszarze pomiaru mediów i systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną. Firma zrealizowała dotychczas kilka projektów, których celem było przetestowanie i implementacja inteligentnych systemów i mierników, które mogą zdalnie komunikować się z operatorem sieci dystrybucyjnej wykorzystując pełne spectrum technologii komunikacyjnych. W ostatnim okresie Apator badał praktyczne zastosowanie najczęściej stosowanych obecnie technologii komunikacyjnych: LTE-M, NB-IoT oraz wM-BUS. Na rynku litewskim firma przeprowadziła pilotażowe wdrożenie obejmujące implementację systemu do zarządzania danymi pomiarowymi 4Grid, który służy do odczytu liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy. W ramach tego projektu Apator dostarczył i przetestował liczniki wyposażone w moduł NB-IoT. Kolejnym przełomowym wdrożeniem jest instalacja 1,5 tys. innowacyjnych liczników w Warszawie - w efekcie owocnej współpracy Apatora z innogy Stoen Operator, Orange Polska oraz dostawcą modułów, firmą PySENSE. Celem projektu jest porównanie zalet dostępnych technologii na wyznaczonym obszarze, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i w konsekwencji - wybór najbardziej efektywnego w danych warunkach medium łączności. Nowe liczniki zainstalowane w Warszawie pozwoliły uzyskać wysoką skuteczność zdalnych pomiarów – pierwsza analizowana partia wykazała skuteczność technologii LTE-M na rekordowym poziomie ok. 98% (skuteczność pozostałych technologii, bez ingerencji naprawczych, wyniosła ok. 95%). LTE-M to technologia działająca w oparciu o sieć 4G Orange Polska. Sprawdza się zwłaszcza w dotarciu do miejsc, gdzie zasięg jest słabszy jak np. piwnice czy podziemne garaże. Ponadto zużywa bardzo mało energii, co oznacza dłuższą pracę urządzeń na jednej baterii. W warszawskim projekcie Apator dostarczył system klasy HES - 4Grid, który zbiera dane z liczników pracujących w oparciu o różne technologie i eksportuje do systemów wyższego rzędu (np. MDM). Warto podkreślić, że zastosowany tu innowacyjny licznik Apatora daje możliwość łatwego przełączenia się z jednej technologii na drugą. To elastyczne rozwiązanie, które sprawdza się zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie liczniki działające w technologii LTE-M mogą pełnić w razie konieczności funkcję koncentratorów dla liczników wM-BUS. „Zakończone sukcesem pilotażowe wdrożenia inteligentnych rozwiązań prowadzą do zwiększenia zainteresowania ideą smart meteringu i szerokim zastosowaniem przełomowych technologii. Wartość projektów pilotażowych zarówno dla dostawcy, jak i klienta, opiera się na możliwości przetestowania rozwiązań i technologii w naturalnym środowisku ich pracy. Jest to czas na ewentualną modyfikację założeń lub usprawnienie działania danej technologii, aby – w konsekwencji – wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie, które spełni wszystkie kluczowe oczekiwania klienta.”– podkreśla Artur Bratkowski, Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Apator SA.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1