reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar bostanci dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 września 2019

Wyniki Elzab w I półroczu 2019

Wynik działalności operacyjnej Elzabu wciąż oscyluje wokół zera.

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Grupy ELZAB w I półroczu 2019 r. wyniosły 49 076 tys. zł, co w stosunku do wielkości osiągniętej w I półroczu 2018 r. w kwocie 47 373 tys. zł oznacza wzrost o 3,6%. Elzab kieruje swoje wyroby i usługi głównie na rynek krajowy: w I półroczu 2019 r. wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych Grupy ELZAB wyniosła 4.3 mln zł, co stanowi 8,8% wartości sprzedaży ogółem. Wyniki finansowe za I półrocze nie należą do imponujących. Na poziomie operacyjnym wynik wyniósł -141 tys zł wobec 418 tys zł zysku w roku ubiegłym. Strata netto w I półroczu 2019 r. wyniosła 1 353 tys. zł w porównaniu do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego zysku w wysokości 4 753 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. Dział Rozwoju Spółki ELZAB S.A. pracował nad następującymi zagadnieniami: - spółka uzyskała homologację na urządzenia onlinowe: K10 online, Mini LT online. Mini online. Jota online. Mera online, Cube online oraz DF-6 - Kontynuacja prac w związku z opracowaniem gamy kas i drukarek fiskalnych dostosowanych do nowych przepisów on-line w Polsce. Opracowanie i przygotowanie do homologacji kolejnych 3 typów urządzeń (2 modele drukarki fiskalnej oraz kasy mobilnej). - Opracowanie kas na rynki europejskie i afrykańskie (w tym Rumunia, Węgry, Kenia). - Prace związane z integracją kas rejestrujących marki ELZAB z platformą usług. - Rozwój integracji kas z płatnościami bezgotówkowym. - Opracowanie boksów samoobsługowych dla sklepów średnio powierzchniowych. - Adaptacja ładowarki do samochodów elektrycznych na polski rynek
reklama
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-2