reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 sierpnia 2019

Wyniki Grupy Apator za I półrocze 2019

Mimo nieco lepszych wyników sprzedaży, nieznacznie obniżyła się rentowność działalności Grupy Apator.

Wyniki finansowe • W pierwszym półroczu 2019 r. przychody Grupy Apator wyniosły 423.2 mln zł i były o 27,2 mln zł (6,9%) wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., co było możliwe dzięki wysokiej dodatniej dynamice obrotów we wszystkich trzech segmentach: energii elektrycznej (wzrost 6.0%), gazu (18.1%) oraz wody i ciepła (10.1%). • Dynamika sprzedaży eksportowej Grupy Apator w pierwszym półroczu 2019 r. była zdecydowanie wyższa niż sprzedaży w kraju, w efekcie czego udział eksportu w sprzedaży ogółem zwiększył się w ujęciu r/r o 2,4 p.p., osiągając poziom 47,8% (wobec 45,4% po I półroczu 2018 r.). • Wyniki finansowe w I półroczu 2019 były nieco niższe niż w analogicznym okresie roku 2018. Zysk na sprzedaży obniżył się z 46.6 mln zł do 43.1 mln zł, zysk z działalności operacyjnej spadł z 45.5 mln zł do 41.6 mln zł a zysk netto z 36.7 mln zł do 30.8 mln zł. O spadku wyników zadecydowała między innymi wyższa kwota amortyzacji – należy zauważyć, iż wynik EBIDTA wzrósł z 65.9 mln zł do 66.2 mln zł. Badania i rozwój Grupa Apator aktywnie działa również na polu R&D. W pierwszym półroczu 2019 r. w segmencie Energii Elektrycznej w linii opomiarowania prowadzone były m.in. prace rozwojowe i wdrożeniowe nad nowymi licznikami smart (OTUS). W drugim kwartale br. nowe liczniki zostały wprowadzone do produkcji, a pierwsze dostawy trafiły do zainteresowanych nimi klientów. W linii systemów sterowania i nadzoru opracowano dokumentację wykonawczą dla prototypu telemechaniki MST3 (zastępującą dotychczasowe rozwiązanie MST2) oraz opracowano prototyp panelu sterowniczego HMI, rozszerzający funkcjonalność produktów rodziny microBEL. W segmencie Gaz zakończono prace projektowe i uzyskano dopuszczenie na rynek inteligentnego gazomierza iSmart (pierwszego produktu tego rodzaju obsługującego protokół Smart-Gas). W segmencie Woda i Ciepło kontynuowano m.in. prace badawcze dotyczące ciepłomierza kompaktowego (w tym prace nad prototypem nowego czujnika objętości), prace nad uniwersalnym modułem radiowym (w ramach których pozytywnie zakończono testy weryfikacyjne i dopuszczono do sprzedaży nakładkę NA-1), a także prace badawczo-rozwojowe wodomierzy hybrydowych JSh. Do oferty handlowej wprowadzono uniwersalny moduł radiowy współpracujący z szeroką gamą wodomierzy Apator Powogaz (od mieszkaniowych po przemysłowe) charakteryzujący się bardzo efektywną komunikacją dwukierunkową poprzez protokół radiowy ISM oraz komunikacją zbliżeniową NFC do odczytu zdarzeń i podstawowej konfiguracji. Procesy produkcyjne W dalszym ciągu we wszystkich trzech segmentach kontynuowane były także inwestycje związane z dalszą optymalizacją działalności (w tym procesów produkcyjnych), na której w znacznej mierze koncentrowały się działania Grupy Apator w 2018 r. Efekty wprowadzonych zmian optymalizacyjnych uwidoczniły się w znacznym stopniu już w wynikach ubiegłorocznych, tym niemniej działania w tym obszarze prowadzone są w dalszym ciągu, segment Gaz inwestuje w automatyzację procesów produkcyjnych i nowe technologie (m.in. poprzez zakup automatycznych i półautomatycznych stanowisk do montażu), Woda i Ciepło – m.in. w nowe stanowiska legalizacyjne (zwiększające wydajność procesu legalizacji oraz podnoszące pewność metrologiczną) oraz urządzenia obniżające pracochłonność procesu pakowania.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2