reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 sierpnia 2019

Lepiej, a jednak gorzej

Cormay opublikował sprawozdanie półroczne. Jak się domyślacie po tytule, sprawa jest skomplikowana.

W pierwszej połowie 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Cormay spadły o 10% w ujęciu rok do roku. Osiągnęły one wartość 31.6 mln zł, w porównaniu do 35.1 mln zł w tym samym okresie 2018 roku. Marża Grupy w pierwszej połowie 2019 nie zamieniła się w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 i wyniosła 39%. Grupa pochwaliła się bardzo wysokim wynikiem z działalności operacyjnej: zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5.3 mln zł wobec straty w pierwszym półroczu 2018 na poziomie -2.1 mln zł. Jednak należy zauważyć, iż pozytywny rezultat jest wynikiem jedynie dwóch zdarzeń jednostkowych: sprzedaży nieruchomości oraz – przede wszystkim – zbycia udziałów w Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Rozliczenie tej ostatniej transakcji jest skomplikowane – opisują to noty 16 oraz 17 sprawozdania finansowego – i jest ujęte nie tylko w kosztach/przychodach operacyjnych, ale także wysokich kosztach finansowych. W efekcie, wynik operacyjny Grupy Cormay bez uwzględnienia opisanych transakcji byłby znacznie gorszy. Z kolei wysokie koszty finansowe ‘zjadły’ cały pozytywny wynik operacyjny i Grupa odnotowała istotny spadek zysku netto: z -0.1 mln zł w roku 2018 do -0.9 mln zł obecnie. Jednak należy podkreślić jedną bardzo pozytywną rzecz: Grupa ma obecnie bardzo duże zasoby finansowe, które – jak wszyscy trzymamy kciuki – pozwolą jej na sanację działalności operacyjnej. Głównie dzięki sprzedaży Diesse stan środków pieniężnych to obecnie 54.1 mln zł. Jak czytamy z kolei w raporcie zarządu: ‘Środki z wyżej wymienionej transakcji Grupa planuje przeznaczyć na budowę zakładu produkcyjnego na terenie Lublina lub okolicznych powiatów oraz na finalizację prac nad projektami analizatorów’.
reklama
reklama
September 16 2021 12:37 V18.22.17-1