reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 sierpnia 2019

Lepiej, a jednak gorzej

Cormay opublikował sprawozdanie półroczne. Jak się domyślacie po tytule, sprawa jest skomplikowana.

W pierwszej połowie 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Cormay spadły o 10% w ujęciu rok do roku. Osiągnęły one wartość 31.6 mln zł, w porównaniu do 35.1 mln zł w tym samym okresie 2018 roku. Marża Grupy w pierwszej połowie 2019 nie zamieniła się w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 i wyniosła 39%. Grupa pochwaliła się bardzo wysokim wynikiem z działalności operacyjnej: zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5.3 mln zł wobec straty w pierwszym półroczu 2018 na poziomie -2.1 mln zł. Jednak należy zauważyć, iż pozytywny rezultat jest wynikiem jedynie dwóch zdarzeń jednostkowych: sprzedaży nieruchomości oraz – przede wszystkim – zbycia udziałów w Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Rozliczenie tej ostatniej transakcji jest skomplikowane – opisują to noty 16 oraz 17 sprawozdania finansowego – i jest ujęte nie tylko w kosztach/przychodach operacyjnych, ale także wysokich kosztach finansowych. W efekcie, wynik operacyjny Grupy Cormay bez uwzględnienia opisanych transakcji byłby znacznie gorszy. Z kolei wysokie koszty finansowe ‘zjadły’ cały pozytywny wynik operacyjny i Grupa odnotowała istotny spadek zysku netto: z -0.1 mln zł w roku 2018 do -0.9 mln zł obecnie. Jednak należy podkreślić jedną bardzo pozytywną rzecz: Grupa ma obecnie bardzo duże zasoby finansowe, które – jak wszyscy trzymamy kciuki – pozwolą jej na sanację działalności operacyjnej. Głównie dzięki sprzedaży Diesse stan środków pieniężnych to obecnie 54.1 mln zł. Jak czytamy z kolei w raporcie zarządu: ‘Środki z wyżej wymienionej transakcji Grupa planuje przeznaczyć na budowę zakładu produkcyjnego na terenie Lublina lub okolicznych powiatów oraz na finalizację prac nad projektami analizatorów’.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2