reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ESSystem Przemysł elektroniczny | 23 sierpnia 2019

ES-System zwiększył przychody i zyski

Grupa ES-System opublikowała wyniki finansowe po pierwszej połowie roku. Producent oświetlenia znacznie poprawił zyski i spodziewa się wzrostu zleceń.

– W I półroczu br. ES-SYSTEM wykorzystał dobrą koniunkturę w branży w kraju i zagranicą odnotowując wzrost przychodów. Po rekordowym I kwartale, w II kwartale br. spółka dołożyła kolejne 2,8 mln zł do skonsolidowanego EBIT Grupy i zamknęła I półrocze 5,6 mln zł zyskiem operacyjnym, tj. 42% wzrostu r/r. W portfelu na kolejne kwartały mamy projekty, które dają podstawy dla dalszego wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kw. br. wyniosły 53,29 mln zł i były wyższe o 7,2% r/r, co wynika ze wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Po rekordowym I kw. br. w kraju i za granicą, przychody Grupy narastająco w I pół. br. ukształtowały się na poziomie 105,1 mln zł, tj. wzrost o 15% r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I pół. 2019 r. wyniosła 38,5% i była nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 2,2 p.p. Na rynku krajowym w II kw. 2019 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 43,2 mln zł, tj. 5,3% wzrostu r/r. Narastająco w I pół. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 83,6 mln zł, czyli o 12,4% r/r. Sprzedaż zagraniczna w II kw. 2019 r. zanotowała wzrost o 16,6% r/r, do poziomu 10,1 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 26,3% r/r. Wyższa sprzedaż na rynku eksportowym związana jest z realizacją projektów w krajach unijnych. Sprzedaż w UE w omawianym okresie wzrosła do poziomu 16,9 mln zł, tj. o 56% r/r. Na koniec I pół. br. ES-SYSTEM odnotowała także 28% wzrost sprzedaży na rynku niemieckim. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży innowacyjnych rozwiązań LED Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I pół. 2019 r. stanowiła 80,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 84,4 mln zł, wobec 78% udziału, w I pół. 2018 r. Grupa zanotowała w I pół. br. wzrost sprzedaży produktów LED w kraju o 17,1% r/r do poziomu 66,6 mln zł. W eksporcie sprzedaż produktów LED wzrosła o 31,5% r/r i wyniosła na koniec I pół. br. 18,9 mln zł. Dwucyfrowa poprawa zysków w I półroczu bieżącego roku EBITDA Grupy w II kw. br. wyniosła 5,3 mln zł, tj. 13,9% spadku r/r, zaś narastająco Grupa pokazała 10,8 mln zł EBITDA, tj. 23,5% wzrostu przy 10,3% marży wobec 9,6% marży w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny w II kw. 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł w porównaniu do 3,77 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., tj. 25,7% spadku r/r. Po I pół. br. Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 5,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42% r/r. Marża EBIT na koniec I pół. wyniosła 5,3% wobec 4,3% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Koszty operacyjne Grupy narastająco w I pół. br. wyniosły 34,8 mln zł i były wyższe o 0,9 mln zł wobec analogicznego okresu 2018 r., tj. o 2,7% r/r. Pochodna głównie wzrostu kosztów sprzedaży o 0,7 mln zł do poziomu 23,9 mln zł, tj. o 3,1% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. Koszty zarządu wzrosły o 0,2 mln zł r/r. Narastająco Grupa Kapitałowa po I pół. zanotowała zysk netto w wysokości 5,1 mln zł, tj. 32,2% wzrostu r/r. Perspektywa wzrostu portfela zleceń w kolejnych kwartałach W oparciu o wyniki II kw. 2019 r. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2019 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży na rynku krajowym. W sprzedaży zagranicznej, na podstawie posiadanego portfela zamówień, Zarząd spodziewa się w III kw. 2019 r. co najmniej jednocyfrowego wzrostu w ujęciu procentowym. – Trwają prace nad rozbudową struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów zagranicznych na takich kluczowych rynkach jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Dzięki międzynarodowym nagrodom przyznawanym naszym produktom, takim jak German Design Awards, zwiększa się rozpoznawalność marki ES-SYSTEM. To prowadzi do umocnienia pozycji sprzedażowej Grupy w krajach Unii Europejskiej – mówi prezes ES-SYSTEM. Przegląd opcji strategicznych Jak informuje spółka w komunikacie, celem projektu jest optymalne wykorzystanie potencjału spółki i koniunktury w branży dla zapewnienia dalszego długoterminowego rozwoju ES-SYSTEM w kraju i zagranicą. W ramach projektu są rozważane różne warianty rozwoju biznesowego, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, czy wariant wycofania spółki z giełdy. Zgodnie z informacją od Grupy Akcjonariuszy dominujących realizacja każdej z przedstawionych opcji jest równie prawdopodobna. Obecnie zakończono etap analiz. Zarząd będzie informował rynek o kolejnych etapach projektu. – Wiemy, że branża oświetleniowa jest obecnie dobrze postrzegana na rynku: rośnie świadomość i potrzeba rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej. Mam więc nadzieję, że nasza spółka przyciągnie zainteresowanie potencjalnych partnerów – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM. © ES-SYSTEM
reklama
reklama
September 16 2021 12:37 V18.22.17-1