reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Aplisens z wzrostem przychodów i zyskiem w pierwszym półroczu

W I półroczu 2019 r. sprzedaż producenta aparatury kontrolno-pomiarowej wyniosła rekordowe 55,7 mln zł (14,3% r/r). Zarząd spodziewa się, że wyniki na koniec bieżącego roku będą zbliżone do tych z 2018 r.

EBITDA Grupy w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosła 13,2 mln zł (+7,8% r/r), zysk operacyjny 9,3 mln zł (+6,1% r/r), a zysk netto 7,7 mln zł (+2,8% r/r).
- Największy wpływ na wyniki minionego półrocza miał wzrost inwestycji w zakresie ekologii oraz odreagowanie branży energetyki po słabym 2018 roku. Istotne znaczenie miała konsolidacja spółki CZAH-POMIAR, dzięki której rozszerzyliśmy rynek o nowe branże, do których dostarczamy czujniki temperatury. Przychody tej spółki w I półroczu 2019 roku wyniosły ok. 4,8 mln zł. Przewagę budujemy także poprzez rozwój dotychczas produkowanej aparatury. Obecnie wdrażamy do produkcji nowe inteligentne przetworniki ciśnienia oraz kończymy proces pozyskiwania dla nich certyfikatów, które pozwolą na ich sprzedaż na terenie Unii Europejskiej, krajów WNP oraz USA. Ponadto pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze przetworników temperatury. Liczymy, że drugie półrocze będzie równie dobre jak pierwsze i że bieżący rok zakończymy kolejnym rekordem w zakresie sprzedaży – mówi Adam Żurawski, prezes. APLISENS SA. Adam Żurawski zwraca także uwagę, że spółka od dłuższego czasu cieszy się bardzo dobrą sytuacją finansową. Dlatego WZA spółki podjęło w czerwcu uchwałę, która upoważnia zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w kwocie maksymalnie 11 mln zł. Motorem napędowym w pierwszym półroczu br. był rynek krajowy, gdzie sprzedaż wyniosła 19,5 mln zł (+32,2% r/r). Przychody z rynku dawnej WNP osiągnęły poziom 19,5 mln zł, co oznacza wzrost o niespełna 0,2% r/r. Sprzedaż do Unii Europejskiej wyniosła 13,4 mln zł (+13,2% r/r). - Najistotniejsze znaczenie ma dla nas rynek krajowy, nie tylko ze względu na wysoką sprzedaż, ale także na uzyskiwane marże. Wzrost sprzedaży odnotowaliśmy głównie dzięki inwestycjom w ekologii, poprawie sytuacji w energetyce oraz dzięki przejęciu spółki CZAH-POMIAR. Na przychody z rynków dawnej WNP negatywnie oddziałuje sytuacja polityczna. Pamiętajmy jednak, że Wschód to nie tylko Rosja, ale także Ukraina, gdzie sytuacja gospodarcza w każdej chwili może ulec poprawie oraz Kazachstan, gdzie od ubiegłego roku bardzo efektywnie działa nowo utworzona spółka zależna. Optymistycznie patrzymy na rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemcy, gdzie pomimo słabej kondycji gospodarczej, widzimy rosnące zapotrzebowanie na produkowaną przez nas aparaturę. Bacznie obserwujemy także rynek turecki, gdzie nasza spółka osiąga coraz lepsze wyniki, mimo ciężkiej sytuacji na rynku – dodaje prezes. Inwestycje Grupy w I półroczu 2019 roku wyniosły 5,7 mln zł. Największą część stanowiły wydatki na budowę innowacyjnego stanowiska do kalibracji i wzorcowania przepływomierzy w Radomiu, które wyniosły 2,3 mln zł. Zarząd spodziewa się, że łączne wydatki na tę inwestycję sięgną ok. 10 mln zł, a laboratorium ruszy już w IV kwartale bieżącego roku. Nakłady inwestycyjne Grupy objęły także badania, rozwój i certyfikaty (1,1 mln zł) oraz zakup nowych maszyn i urządzeń (0,7 mln zł). Ponadto APLISENS zapłacił drugą ratę za przejęcie spółki CZAH-Pomiar w wysokości 0,9 mln zł.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama