reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGO System Przemysł elektroniczny | 22 sierpnia 2019

VIGO System: rosną zamówienia od stałych i nowych klientów

Producent detektorów podsumowuje pierwszych sześć miesięcy 2019 roku: sprzedaż firmy rośnie i spodziewane są kolejne zamówienia. VIGO zakończył też już proces przeniesienia produkcji do nowego zakładu.

VIGO System w perspektywie krótkoterminowej oczekuje dynamiki zamówień w segmencie przemysłowym na poziomie 20-25%. W dziale bezpieczeństwa transportu kolejowego zarząd spodziewa się utrzymania sprzedaży do grupy Caterpillar na podobnym poziomie jak w 2018 r. i kolejnych zamówień z rynku chińskiego. Natomiast w obszarze technik wojskowych będzie realizowane zamówienie z Zodiac Aerotechnics, przesunięte z minionego półrocza. Spółka liczy też na kolejne zlecenia od tego kontrahenta.
W I półroczu 2019 roku przychody Vigo System wzrosły w ujęciu r/r o 5,5% do 19,9 mln zł. W tym okresie zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o ponad 10% do 12,3 mln zł – marża wyniosła 61,8% wobec 58,7%. Zysk netto sięgnął 6,1 mln zł wobec 7,2 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku.
Sprzedaż w pierwszej części roku kierowana była głównie na eksport (98% w strukturze przychodów). Największym rynkiem zbytu była Unia Europejska, która odpowiadała za 65% ogólnej sprzedaży. Jeśli chodzi segmenty sprzedaży to największy wzrost zanotowano w obszarze przemysłowym (ponad 45%) oraz transporcie (prawie 13%). Spadek nastąpił w segmencie wojskowym (ponad 84%), co miało związek z przeniesieniem zamówień od kluczowego klienta na II półrocze 2019 r. - Utrzymanie wysokich wolumenów sprzedaży niewątpliwie jest efektem z jednej strony wzmożonej aktywności sprzedażowej spółki, a z drugiej wzrostu zamówień ze strony stałych i nowych klientów. W ocenie spółki znajdują potwierdzenie założenia przyjęte w Strategii VIGO 2020, dotyczące perspektywy rozwoju rynku średniej podczerwieni w najbliższych latach – czytamy w raporcie półrocznym. Vigo System podało w raporcie, że w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy oczekuje przekroczenia progu 40 mln PLN przychodów, a tym samym osiągnięcia śródokresowego celu Strategii VIGO 2020. Wpływ na to będzie miało kilka czynników. - Realizacja dostaw do Zodiac Aerotechnics w ramach zamówienia, które zostało podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018 z dnia 12 października 2018 r. zostanie przesunięta na II połowę 2019 r., na prośbę klienta. Przesunięcie terminów dostaw zmniejszy dynamikę wzrostu przychodów w I połowie 2019 r. Po zakończeniu dostaw w ramach ww. zamówienia spółka oczekuje na kolejne zamówienia. Otrzymanie nowych zamówień uwarunkowane jest otrzymaniem zamówienia przez Zodiac. W ocenie spółki zamówienia ze strony PCO powinny utrzymać się na poziomie z 2018 r. – wskazuje VIGO System. W segmencie bezpieczeństwa transportu kolejowego zarząd oczekuje utrzymania sprzedaży do spółki z grupy Caterpillar na podobnym poziomie jak w 2018 r. Dodatkowo spodziewane są kolejne zamówienia z rynku chińskiego. W dziale przemysłowym założono, że prawdopodobne jest utrzymanie dynamiki zamówień z segmentu przemysłowego na poziomie ok. 20-25% r/r (średnia stopa wzrostu w latach 2015-2018 wyniosła 25%). - Doświadczenia spółki z ostatnich lat wskazują na otwieranie się nowych aplikacji dla detektorów średniej podczerwieni w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym (szczególnie w zakresie detekcji gazów, monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz do kontroli pracą laserów przy produkcji półprzewodników). Spółka odnotowuje stały wzrost zamówień zarówno ze strony obecnych klientów, jak i pojawianie się nowych – dodaje VIGO System. Spółka zabiega o pozyskanie znaczących klientów z sektora przemysłowego na rynkach dalekowschodnich, zwłaszcza w zakresie detektorów zanieczyszczeń powietrza i wykrywania skażeń środowiska. W 2018 r. wzrost przychodów z tego rynku był mniejszy od zakładanego, ale zarząd chce kontynuować intensywne działania związane z ekspansją do Chin, Japonii oraz innych krajów regionu. VIGO System realizuje duży program inwestycyjny, który ma umożliwić skokowy rozwój. Zakończono już proces przeniesienia produkcji do nowego zakładu. Zgodnie z założeniami strategii nowy zakład umożliwi z czasem efektywną produkcję długich serii detektorów i dziesięciokrotny wzrost wolumenu produkcji do nawet 100 tys. sztuk rocznie. Szacowane nakłady inwestycyjne do 2020 r. wyniosą około 85,6 mln PLN, w tym 41,6 mln PLN na budowę nowej hali montażowej, ok. 24 mln PLN na budowę clean-roomu i poprawę efektywności processingu oraz ok. 20 mln PLN na rozwój technologii materiałów dla fotoniki. - Dodatkowo spółka zamierza co roku inwestować minimum 10% przychodów w prace badawczo-rozwojowe, posiłkując się przy tym dofinansowaniem ze środków publicznych. Spółka planuje również przeznaczyć 12,5 mln PLN, w latach 2018-2022, na inwestycje w ramach inkubatora nowych technologii. Zarząd zamierza finansować powyższe działania rozwojowe w oparciu o instrumenty dłużne oraz środki operacyjne spółki. Planowane jest pozyskanie ok. 51 mln PLN w formie instrumentów dłużnych. Pozostałe nakłady będą pokryte ze środków operacyjnych spółki oraz z dofinansowania ze środków publicznych – podano w raporcie półrocznym. Na koniec czerwca VIGO dysponowało kwotą ponad 10 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 9,3 mln PLN z końca 2018 roku. W I półroczu przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 6,7 mln PLN. Rok wcześniej było to 4,5 mln PLN. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
August 16 2022 15:41 V20.8.14-1