reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PGE Przemysł elektroniczny | 14 sierpnia 2019

Współpraca Bioseco i PGE Energia Odnawialna

Na terenie dwóch farm wiatrowych, PGE Energia Odnawialna przetestuje innowacyjny system firmy Bioseco, chroniący ptaki przed kolizją z turbinami wiatrowymi.

Urządzenia zostaną zamontowane na FW Kisielice i FW Lotnisko. Wykorzystując dane z kamer wizyjnych oraz radaru będą w stanie wykryć ptaki w odległości nawet 500 m od turbiny. System umożliwi automatyczne rozpoznawanie ptaków, przypisywanie ich do grup, śledzenie ich lotu, a nawet określenie kierunku, w którym się przemieszczają. Jeśli ptaki znajdą się w strefie buforowej w odległości mniejszej niż 300 m od wiatraka, turbina zostanie automatycznie zatrzymana. W dalszej kolejności będzie uruchomiona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna. Pilotażowe rozwiązanie istotnie zmniejszy ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. Wpłynie również korzystne na utrzymanie cennej bioróżnorodności na terenach farm. Rozwiązanie może przynieść ponad to PGE Energia Odnawialna oszczędności, ponieważ spółka nie będzie już ponosiła kosztów związanych z okresowym wyłączeniem elektrowni wiatrowej podczas migracji ptaków. Nad całym procesem czuwać ma zespół ekspertów, w tym ornitologów, który na bieżąco będzie porównywać wyniki zebrane przez system, oceniać jego skuteczność oraz wskazywać kierunki rozwoju. Pilotaż na FW Kisielice i FW Lotnisko - w okolicy, których mają swoje siedliska m.in. bieliki, orliki krzykliwe, żurawie, błotniaki stawowe i bociany białe - potrwa dwa lata. Jeśli zakończy się sukcesem możliwa jest implementacja na stałe tego rozwiązania na innych farmach wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2