reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 lutego 2010

Wszystko o ESD: efektywny program kontroli ESD

ESDA przedstawia sześć zasad, na których powinien zostać oparty efektywnie działający program kontroli zagrożenia ESD.

1. Ustanów koordynatora ds. ESD oraz powołaj zespół ESD Zgodnie z panującymi trendami w zarządzaniu, również w przypadku ESD sprawdza się model rozwiązywania problemów, oparty na powołaniu zespołu. Dzieje się tak dlatego, iż problem ESD dotyka rozmaitych działów, funkcji czy dywizji firmy, wychodząc nawet poza samą strukturę organizacyjną firmy, dotyczy on bowiem również dostawców. Interdyscyplinarny zespół ESD zapewnia różnorodność poglądów i dostępność niezbędnej wiedzy, zwiększa też chęć zespołu do osiągnięcia sukcesu. Zespół powinien obejmować osoby zajmujące się w firmie sferą technologii, produkcji, usług, szkoleń i jakości. Oczywiście, jak w każdym zespole zadaniowym, niezbędny jest koordynator programu. Koordynator programu ESD powinien zostać obarczony odpowiedzialnością za przebieg, budżetowanie i administrację programu. Dodatkowo, osoba koordynatora powinna odgrywać również rolę wewnętrznego konsultanta firmy ds. ESD. 2. Poddaj analizie swoją organizację, zakład pracy, procesy i straty. Kolejnym krokiem powinna być szeroka analiza otoczenia oraz jego wpływu na występowanie zjawisk EDS. W jej ramach należy wykonać kilka czynności, poszukując elementów, które w najistotniejszy sposób zwiększają ryzyko ESD. W szczególności należy zwrócić uwagę na materiały generujące statyczne ładunki elektryczne oraz procedury obchodzenia się z materiałami obowiązujące personel. Przejrzyj i najlepiej udokumentuj procesy jakie zachodzą w Twojej firmie, obserwując ruch ludzi i materiałów w zakładzie od etapu przyjęcia materiału po zakończenie wszystkich etapów produkcyjnych. Przeprowadź również audyt rzeczywistego występowania ładunków elektrostatycznych, dokonując pomiarów personelu, sprzętu i materiałów. Zanim zaczniesz poszukiwać rozwiązań, dobrze jest zanalizować rozmiar strat. Straty mogą być zilustrowane na podstawie danych zawartych w dokumentach systemu jakości, a także w dokumentach dotyczących zwrotów od klientów, wykonania planów produkcji, analiz przyczyn występowania defektów itp. Informacja taka nie tylko pozwoli ocenić rozmiar problemu, lecz także stanie się bazą do ustalenia najważniejszych czynników ryzyka i priorytetów działania. W świetle wyników analizy rozmiarów problemu, należałoby również ustalić rezultaty, jakich oczekujemy w efekcie realizacji programu ochrony ESD. Inną pomocną czynnością jest ustalenie faktycznej wrażliwości komponentów, procesów i gotowych produktów na ESD. Można w tym zakresie użyć danych, dostarczanych przez dostawców, czy skorzystać z ogólnodostępnych baz danych. 3. Ustal i udokumentuj Plan Kontroli ESD Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz stanu faktycznego, kolejnym krokiem powinno stać się stworzenie i sformalizowanie w formie dokumentu Planu Kontroli ESD. Plan powinien zawierać konkretne cele, działania i procedury, niezbędne do zapewnienia ochrony ESD na poziomie, jaki sam obrałeś w wyniku przeprowadzonych analiz. Najlepiej jest przygotować i rozdać pisemne wytyczne czy procedury, tak aby dla każdego było jasne, co musi zrobić w tym zakresie. 4. Uzasadnij swoje działania i pokaż własne zaangażowanie. Jak w przypadku każdego planu, wprowadzanego w firmie, dwoma niezbędnymi warunkami jego powodzenia jest dobre zrozumienie przyczyn, dla których podejmowane są działania, jak również wyraźne poparcie ze strony kierownictwa. Odpowiednim działaniem w tym zakresie jest ukazanie wpływu programu na jakość i niezawodność usług, koszty strat ESD czy poziom zadowolenia klienta. 5. Ustal program szkoleń W szczególności, znaczenie ma ciągłe szkolenie personelu bezpośrednio produkcyjnego; to właśnie ta grupa pracowników musi dzień w dzień surowo przestrzegać procedur ESD i stopień ich zaangażowania zadecyduje o powodzeniu działań. 6. Kontroluj przebieg działań O ile opracowane i wdrożenie planu ochrony ESD większości wydaje się oczywiste, to konieczność ciągłej kontroli, przeglądu, przekazywania informacji zwrotnej i udoskonalania systemu już nie dla wszystkich jest tak jasna. Kontrola jest niezbędna czynnością, aby przekonać się czy program w ogóle działa. Co więcej, każda zmiana technologiczna czy organizacyjna pociąga za sobą konieczność modyfikacji planu. Raz wdrożony plan będzie też zawsze niedoskonały: informacja zwrotna, przekazywana pomiędzy pracownikami, doprowadzi do jego ulepszenia.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1