reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Politechnika Gdańska Nauka | 12 sierpnia 2019

Nowe materiały do magazynowania energii z odnawialnych źródeł

Wynoszące ponad milion euro dofinansowanie z międzynarodowego programu ERA-NET pozwoli naukowcom z Politechniki Gdańskiej i trzech innych europejskich ośrodków badawczych rozwijać nowoczesne technologie służące do magazynowania i przetwarzania energii czerpanej z wodoru, paliwa przyszłości.

– Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł często może się odbywać tylko w określonym miejscu lub czasie, dlatego musi być ona w jakiś sposób magazynowana. Znakomitym nośnikiem energii chemicznej, która za pomocą odpowiednich reakcji elektrochemicznych może być zamieniana w elektryczną, jest wodór – tłumaczy dr inż. Sebastian Wachowski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (na zdjęciu). Projekt FunKeyCat (Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells, czyli Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym) pozwoli opracować materiały ceramiczne służące do budowy elektrod stosowanych w ogniwach paliwowych, dzięki którym z paliwa wodorowego można będzie wytwarzać energię elektryczną. Inne ich zastosowanie to konstrukcja elektrolizerów pary wodnej, czyli maszyn wykorzystujących energię elektryczną do separacji pary w czysty wodór i tlen. Oba te urządzenia są kluczowymi elementami tzw. energetyki wodorowej, która w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii (OŹE) pozwala stworzyć samowystarczalny system energetyczny. – Wykorzystanie elektrolizerów pary wodnej i energii z OŹE do produkcji wodoru pozwala zmagazynować energię, natomiast ogniwa paliwowe mogą zamienić wodór w energię elektryczną zawsze i wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Celem projektu FunKeyCat jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie materiałów elektrodowych, które uczynią te urządzenia bardziej wydajnymi i przybliżą ich komercjalizację – dodaje naukowiec. Całkowity budżet projektu wynosi ponad milion euro, natomiast budżet jego polskiej części to przeszło 200 tysięcy euro (ok. 900 tysięcy zł). FunKeyCat będzie realizowany przez naukowców z czterech różnych instytucji w trzech krajach – Uniwersytetu w Oslo i instytutu SINTEF w Norwegii, Instytutu Technologii Chemicznej Hiszpańskiej Narodowej Rady Naukowej oraz Politechniki Gdańskiej. Całym przedsięwzięciem kierować będzie prof. Truls Norby z Uniwersytetu w Oslo, natomiast za jego polską część odpowiedzialny jest dr inż. Sebastian Wachowski z PG. Projekt, dofinansowany w konkursie M-ERA.NET 2 prowadzonym przez Narodowe Centrum Nauki, będzie trwać trzy lata. Do osiągnięcia zamierzonych celów zostaną wykorzystane różne techniki addytywnego wytwarzania materiałów, takie jak np. druk 3D. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia jest zaangażowanie młodych ludzi w pracę naukową, dlatego w każdym roku trwania projektu przewidziane są trzy stypendia, jedno dla doktoranta oraz dwa dla studentów studiów magisterskich. Pierwsze konkursy stypendialne zostaną ogłoszone we wrześniu bieżącego roku. Źródło: PG
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2