reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Leoni Ostrzeszów Przemysł elektroniczny | 12 lutego 2010

Wsparcie dla osób zwolnionych z SEWS i Leoni

5 lutego br. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji o wartości ponad pół miliona euro. Dotyczy on wsparcia dla 415 pracowników zwolnionych z Leoni i SEWS.

Wniosek dotyczy 1596 zwolnień dokonanych w Wielkopolsce w branży motoryzacyjnej w dwóch firmach produkujących wiązki elektryczne do samochodów: SEWS Polska Sp. z o.o. (856 zwolnień w okresie styczeń-grudzień 2009 r. w zakładach w Rawiczu i Lesznie) oraz Leoni Autokabel Polska Sp. z o.o. (740 zwolnień w okresie styczeń-grudzień 2009 r. w fabryce w Ostrzeszowie). Powyższe zwolnienia były związane z kryzysem gospodarczym – ogólnoświatowy spadek popytu na samochody spowodował spadek portfela zamówień na okablowanie samochodowe, produkowane przez ww. przedsiębiorstwa, co wiązało się z koniecznością dokonania redukcji zatrudnienia. Planuje się, iż w ramach wniosku wsparcie otrzyma łącznie 415 osób (w tym 313 kobiet), korzystających z aktywnych usług rynku pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Łączny koszt tych działań szacuje się na 484 440 EUR. Środki EFG, o które ubiega się Polska, posłużą refundacji 65% kosztów kwalifikowanych wsparcia, ponoszonych przez Fundusz Pracy. Wsparcie dostępne dla zwolnionych pracowników obejmuje m.in.: a. pomoc w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy), b. poradnictwo zawodowe, c. indywidualnie dobrane szkolenia (w tym szkolenia przekwalifikowujące), d. promocję przedsiębiorczości i wspieranie samozatrudnienia – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1