reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 07 sierpnia 2019

ITS: automatyzacja transportu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego

ITS wraz z resortem infrastruktury i Politechniką Warszawską tworzy m.in. wytyczne dot. zasad budowy infrastruktury pod kątem pojazdów autonomicznych.

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej prowadzi prace nad projektem AV-PL-ROAD „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”. Projekt badawczy ma przygotować wytyczne dotyczące m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi samochodów autonomicznych. Efektem tego przedsięwzięcia będą m.in. zalecenia dla urzędów, instytucji i zarządców dróg w zakresie wdrożenia w Polsce pojazdów autonomicznych. Ma powstać również katalog międzynarodowych dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie takich pojazdów do ruchu, jak również dostosowanej do tego infrastruktury drogowej.
- Wyobraźmy sobie, że nasz samochód odwozi nas do pracy, a następnie nie parkuje pod biurem, tylko zarabia dla nas jako taksówka w czasie, kiedy my pracujemy. To już nie jest futurologia, tylko nadchodząca rzeczywistość – mówi prof. Marcin Ślęzak.
Jak zaznacza w rozmowie z PAP dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak, wdrożenie automatyzacji będzie oddziaływało na zmianę funkcjonowania obecnego modelu transportu oraz na procesy społeczno-gospodarcze, zarówno w odniesieniu do branży transportowej, jak i w zakresie zapewnienia mobilności społeczeństwa. Jak dodaje prof. Ślęzak, "dynamika rozwoju innowacji technologicznych, stojących za nadchodzącą Czwartą Rewolucją Przemysłową, wymaga podjęcia przemyślanych działań w wielu dziedzinach". Jedną z tych zmian ma być zmiana zasad funkcjonowania transportu drogowego, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, czy przewozu towarów. - Pociągnie to za sobą znaczne przemiany społeczno-gospodarcze, których umiejętne modelowanie umożliwi uzyskanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w zakresie produkcji innowacyjnych produktów i usług CAD (Connected Autonomous Driving - PAP) - zaznacza. Kierownik projektu, którym jest dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur zaznacza, że planowane działania wsparte będą przez pozyskanie wiedzy, niezbędnej dla kształtowania polityki i strategii rozwojowych. Ma to pozwolić m.in. na kontrolowanie procesu wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych w polskich warunkach. Jak ocenia resort, działania te umożliwią również wsparcie polskich przedsiębiorstw oraz aktywizację kapitału społecznego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i wykluczonych, a także m.in. zmiany prawa w zakresie ubezpieczeń.
- Mam nadzieję, że nasz projekt będzie skutecznym narzędziem do wdrażania innowacji transportowych w Polsce. Rewolucja przemysłowa, w której obecnie żyjemy, potrwa może jeszcze tylko kilka lat i wtedy obudzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Tylko od nas zależy, jak dobrze się do niej przygotujemy i czy mobilność 4.0 stanie się faktem również w Polsce - zaznacza Mazur.
Jak podkreślają twórcy projektu, firmy transportowe - aby aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu opracowanych rozwiązań - będą musiały przygotować się na cyfryzację w transporcie. - Rozwój technologii CAD jest bardzo dynamiczny. W ramach projektu opracowujemy obecnie analizę zagadnień technicznych automatyzacji, żeby dostarczyć decydentom najbardziej aktualną wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie – mówi prof. Włodzimierz Choromański z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. ITS zaznacza, że wprowadzenie nowego modelu transportu, w tym pojazdów autonomicznych, poprawi bezpieczeństwo na drodze, przede wszystkim poprzez zmniejszenie liczby i ograniczenie skutków kolizji oraz wypadków drogowych, co przyniesie m.in. miliardowe oszczędności z tytułu odszkodowań. - Wyeliminowanie skutków zmęczenia kierowcy, wspomaganie decyzji kierowcy w sytuacjach zagrożenia, możliwość komunikowania się pojazdów - to narzędzia, które powinny znacząco wpłynąć na polepszenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego - zaznacza prof. Ślęzak z ITS. Jak dodaje, automatyzacja doprowadzi również do zmniejszenia zatłoczenia miast poprzez wykorzystanie map cyfrowych i informacji o wolnych miejscach parkingowych. Jak ocenia ITS, pojazdy poszukujące miejsca do zaparkowania generują ok. 30 proc. ruchu w mieście. Projekt AV-PL-ROAD rozpoczął się w grudniu 2018 roku i ma na celu przygotowanie Polski na wyzwania, związane z bezpiecznym wdrażaniem do ruchu drogowego pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości autonomicznych. W ramach programu planowane jest m.in. utworzenie Centrum Kompetencji CAD. Jak zaznaczono, budując zaplecze merytoryczne ITS rozwija kompetencje, jak również inwestuje w aparaturę badawczą w zakresie testowania technologii autonomicznych. W ramach projektu zostaną m.in. przeprowadzone badania wybranych systemów automatyzujących oraz testy pojazdów na zamkniętym torze badawczym i na wybranych odcinkach infrastruktury drogowej w Polsce. Przeprowadzone zostaną także badania społeczne nt. świadomości i wiedzy o pojazdach na różnym poziomie automatyzacji. Stworzony zostanie katalog potrzeb, barier i wytycznych dla potrzeb kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr technicznych i managerskich. Zwieńczeniem programu ma być tzw. Mapa drogowa wprowadzania pojazdów CAD, która będzie zawierała kierunki rozwoju automatyzacji w Polsce. Projekt AV-PL-ROAD został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy - Gospostrateg. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Marcin Chomiuk
reklama
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2