reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 sierpnia 2019

Comp zaktualizował strategię na lata 2019-2020

Comp uważa, że dzięki kumulacji pozytywnych zdarzeń rynkowych, w latach 2019-2020, gdy uwarunkowania zewnętrzne będą najkorzystniejsze wyniki EBITDA mogą osiągnąć poziom trzycyfrowy.

Zarząd Comp SA przyjął zaktualizowane założenia do strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki na lata 2019-2020, będące aktualizacją założeń do strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2018-2020. Zgodnie z założeniami na rok 2018, poziom zysku EBITDA grupy kapitałowej spółki w roku 2018 powinien był wynieść ok. 70 mln PLN, natomiast zaraportowany wynik EBITDA za ten okres wyniósł 69,2 mln PLN. Zarząd spółki informuje, że po dokonaniu analiz oraz zgodnie z aktualnymi założeniami budżetowymi, zysk EBITDA grupy kapitałowej spółki na rok 2019 powinien wynieść ok. 80 mln PLN a w 2020 roku wynik na poziomie EBITDA powinien wynieść nie mniej niż 130 mln PLN. - Szacunek wyniku EBITDA na rok 2019 uwzględnia wpływ aktualnego otoczenia prawnego i biznesowego oraz bieżącą wielkość portfela zamówień (backlog) we wszystkich segmentach biznesowych Grupy COMP. Na poziom wyniku wpływ ma również realizowana obecnie strategia sprzedażowa i marketingowa M/platform, nakierowana w pierwszej kolejności na zbudowanie atrakcyjnego portfela kluczowych produktów FMCG pokrywającego w jak najszerszym zakresie „koszyk zakupowy” oraz osiągnięcie adekwatnej liczby punktów handlowych uczestniczących w projekcie M/platform. Powyższe założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych – poinformował Comp w komunikacie. Jak wyjaśnia dalej Comp, grupa kapitałowa spółki koncentruje swoją działalność w kilku atrakcyjnych niszach rynkowych, czyli bezpieczeństwie elektronicznym oraz informatyczny , stanowiącym trzon segmentu IT, usługach dla małych i średnich przedsiębiorstw i produkcji zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług, stanowiących trzon segmentu retailowego. - Grupa kapitałowa obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności. Finalnie każda z nisz osiągnęła taki etap rozwoju a pozycja spółki w każdej z tych nisz dzięki wieloletniej pracy jest na tyle dobra, że prawdopodobieństwo realizacji planów jest bardzo wysokie. Zarząd planuje do końca 2021 roku wykorzystać te szanse, realizując stopniową zmianę modelu biznesowego w kierunku stałych relacji opartych w większym stopniu o rozwiązania i usługi, dzięki czemu relacja handlowa z partnerami będzie miała charakter stały i długoterminowy – informuje Comp.
reklama
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2