reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 sierpnia 2019

ICEYE Polska i Bioseco z dofinansowaniem

Projekty firm ICEYE i Bioseco zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Bioseco zrealizuje projekt pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do opracowania nowego autonomicznego systemu AIRPORT FAUNA MONITORING SYSTEM (AFMS) redukującego liczbę kolizji statków powietrznych z ptakami i ssakami” o wartości niemal 3,5 mln PLN. Kwota dofinansowania to około 2,6 mln PLN. Zespół Bioseco tworzą inżynierowie IT, którzy we współpracy m.in. z ornitologami rozwijają system zapobiegający zderzeniom ptaków z samolotami i turbinami elektrowni wiatrowych. ICEYE Polska otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zintegrowanego modułu zarządzającego radarem SAR dedykowanego mikrosatelitom obserwacyjnym”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 9,8 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania wyniesie około 6,1 mln PLN. ICEYE to spółka działająca na rynku obserwacji Ziemi (EO), która tworzy konstelację satelitów wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (SAR). ICEYE to firma współtworzona w Finlandii przez Polaka, Rafała Modrzewskiego. W Polsce działa od 2017 roku, w Warszawie mieści się Centrum Operacji Satelitarnych oraz Centrum Obsługi Klientów. Również część prac inżynierskich odbywa się w naszym kraju.
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1