reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 lipca 2019

Medyczne innowacje Diagnova Technologies

Diagnova Technologies to wrocławska spółka, która tworzy innowacyjne rozwiązania dla diagnostyki medycznej. Firma z sukcesem zrealizowała projekt unijny i wdraża nowe urządzenie w ośrodkach medycznych.

Opracowanie innowacyjnego, kompleksowego narzędzia do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej to projekt zrealizowany przez Diagnova Technologies Sp. z o.o. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono badania przemysłowe i prace rozwojowe, które doprowadziły do stworzenia innowacji produktowej – kompleksowego narzędzia do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej wraz z opracowaniem dla niego metodologii analizy uzyskiwanych danych. - Ten innowacyjny produkt znajduje obecnie zastosowanie w endoskopowych badaniach onkologicznych i czynnościowych krtani. Sukcesywnie wdrażany jest w ośrodkach klinicznych i w szpitalach, a w przyszłości również w przychodniach i prywatnych gabinetach medycznych. Uzyskiwane dane diagnostyczne umożliwiają prowadzenie prac badawczych na poziomie do tej pory w Polsce nieosiągalnym i wspomagają rozwój medycyny w zakresie laryngologii i foniatrii – podkreśla spółka w komunikacie. Wartość projektu wynosiła około 2,3 mln PLN, a dofinansowanie – ponad 1,72 mln PLN.
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-1