reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 lipca 2019

Inwestycja PSA z rządowym wsparciem

Inwestycja realizowana przez koncern motoryzacyjny w latach 2018-2022 pod nazwą „Budowa zakładu produkującego nową generację samochodów użytkowych w Gliwicach” otrzyma blisko 79 mln PLN w ramach dotacji celowej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w latach 2022-2023 udzieli Zakładowi Produkcji Samochodów sp. z o.o., w której 100% udziałów ma Opel Automobile GmbH, wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 78 750 000 PLN. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 20 mln PLN,
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 58,75 mln PLN
Budowa fabryki PSA w Gliwicach już trwa. W zakładzie ma powstawać 100 tys. pojazdów rocznie. Inwestor zobowiązał się do utworzenia co najmniej 301 nowych miejsce pracy do końca 2022 roku i utrzymania każdego utworzonego etatu przez co najmniej 5 lat. PSA zobowiązało się do poniesienia kosztów inwestycji wysokości 1,134 mld PLN do końca 2022 roku.
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1