reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© APSEnergia Przemysł elektroniczny |

APS Energia ma nowe zamówienia o wartości 8,9 mln PLN

Realizowane będą trzy zamówienia w ramach wcześniej zawartej umowy ramowej z H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji struktury przychodów.

Dostawy dotyczą systemów energoelektronicznych i systemów sterowania do lokomotyw oraz wielosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień do wagonów. Harmonogram dostaw dla pierwszego z zamówień (wartość 6,89 mln zł netto) został określony na około 18 miesięcy od podpisania zamówienia, natomiast pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone w marcu 2020 r. Harmonogram pozostałych dwóch zamówień (0,51 mln zł i 1,53 mln zł) ustalono na około 9 miesięcy od podpisania zamówienia, a pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone w styczniu 2020 r. Kontrakt realizowany jest w związku z podpisaną wcześniej umową ramową. O przyjęciu pierwszego zamówienia spółka informowała w grudniu 2017 roku. Chodziło o dostarczenie przetwornic statycznych oraz systemów diagnostyki i rejestracji dla wagonów kolejowych o wartości 16,5 mln zł. W lutym tego roku firma przyjęła do realizacji nowe zamówienia o wartości przekraczającej 16,5 mln zł. Kontrakt z Grupą H. Cegielski jest krokiem w kierunku dywersyfikacji przychodów w stronę sprzedaży dla segmentu transportu i trakcji jezdnej (T&T). W APS Energia od 2013 roku funkcjonuje dział trakcji, którego zadaniem jest opracowywanie nowych rozwiązań stosowanych m.in. w tramwajach, metrze, trolejbusach, wagonach oraz innych zespołach trakcyjnych. W I kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody APS Energia wyniosły 20,9 mln zł (29,5 mln zł w I kw. 2018 r.). Strata ma poziomie operacyjnym sięgnęła -2,5 mln zł, a netto -2,3 mln zł. Rok wcześniej wypracowane zyski to 4,4 mln zł i 3,3 mln zł. Wpływ na spadek wyników ma przede wszystkim efekt wysokiej bazy ubiegłego roku. Wówczas zrealizowano znaczące dostawy w ramach strategicznych projektów dla sektora gazowego w Rosji. Na koniec marca grupa posiadała portfel zamówień do zrealizowania w 2019 roku o wartości przekraczającej 46,6 mln zł. W kontraktach przeważają projekty krajowe. Rośnie m.in. sprzedaż dla energetyki i sektora T&T, ze względu na wzmożone inwestycje w tych branżach gospodarki. Rok 2018 był rekordowy dla spółki. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r o blisko 30% do 123,9 mln zł i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Rekordowe były też zyski. EBITDA sięgnęła 14,8 mln zł wobec 2,2 mln z 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 12,0 mln zł (0,7 mln zł straty rok wcześniej). Na czysto grupa zarobiła 6,8 mln zł (2,9 mln zł straty w 2017 r.). Źródło: akcjonariat.pl
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama