reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

ES-System zwiększył przychody i zyski

Według szacunkowych wyników, w pierwszym kwartale bieżącego roku działająca w branży oświetlenia spółka ES-System zwiększyła przychody o 15%.

Zarząd spółki ES-SYSTEM S.A. przekazał wstępne skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 roku:
  • przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 105,1 mln zł, tj. 15% wzrostu r/r,
  • zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 5,6 mln zł, tj. 41,8% wzrostu r/r,
  • zysk operacyjny skorygowany o amortyzację EBITDA w wysokości ok. 11,0 mln zł, tj. 25,8% wzrostu r/r,
  • zysk netto w wysokości ok. 5,1 mln zł, tj. 31,9% wzrostu r/r.
- Za zmiany w poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze wzrost przychodów ze sprzedaży i wzrost marży przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej – poinformował ES-System w komunikacie. Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy, zostały przygotowane według najlepszej wiedzy zarządu ES-SYSTEM S.A. na dzień ich sporządzenia i będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za I półrocze 2019 roku, która będzie miała miejsce dnia 22 sierpnia 2019 roku.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama