reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© fouquin christophe dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2019

BB Electronics Poland w likwidacji

Po niespełna dwóch latach działalności, polska spółka duńskiego dostawcy usług EMS została postawiona w stan likwidacji.

Spółka BB Electronics Poland została wpisana do rejestru KRS 25 lipca 2017 z minimalnym kapitałem 5.000 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest BB Electronics A/S. 19 czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BB Electronics Poland podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji z dniem 19 czerwca 2019 roku. Obecnie likwidator wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia (tj. 1 lipca 2019). pod adresem siedziby spółki: ul. Domaniewska 47/10 w Warszawie.
reklama
reklama
May 12 2021 10:24 V18.17.4-2