reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 lipca 2019

Govena rezygnuje z dofinansowania centrum B&R

Toruński producent elektroniki podjął decyzję o odstąpieniu od umowy na dofinansowanie projektu budowy centrum badawczego.

Govena Lighting S.A. poinformowała, że w dniu 01.07.2019 roku podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A. w dziedzinie elektroniki oświetleniowej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim. ‘Powodem odstąpienia od umowy jest zmiana zapotrzebowania Spółki na inną aparaturę badawczą dostosowaną do potrzeb Emitenta. Spółka zamierza uaktualnić wniosek i w kolejnym naborze złożyć zmodyfikowane dokumenty ponownie w Urzędzie Marszałkowskim, o czym Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego. Ze względu na znaczne koszty kapitałowe Spółka nie zamierza realizować inwestycji z własnych środków finansowych.Spółka nie otrzymała żadnych środków z tytułu dofinansowania w związku z czym nie ponosi kar umownych odnośnie odstąpienia od umowy’ czytamy w oficjalnym komunikacie Govena Lighting.
reklama
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-2