reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stokkete dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 lipca 2019

System Curiosity Diagnostics wkrótce na rynku

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – zakończyła w terminie czwarty etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, systemem do automatycznej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych.

Tym samym system PCR|ONE uzyskał gotowość do rozpoczęcia testów w warunkach docelowych. Pierwsza runda badań w ALAB Laboratoria zakończyła się w drugiej połowie 2018 r. Druga runda badań rozpocznie się w lipcu 2019 r. i zakończy najpóźniej w I kw. 2020 r. W minionych miesiącach Scope Fluidics osiągnęło strategiczne cele: dokonało optymalizacji funkcjonowania oraz uruchomiło pilotażową linię produkcji chipów, a także wyprodukowało trzy egzemplarze analizatora PCR|ONE. Zakończenie prac nad projektem i uzyskanie certyfikatu CE-IVD, umożliwiającego wprowadzenie systemu na rynku europejskim, zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 r. ‘System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować dwa panele ukierunkowane na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy z nich to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność’ czytamy w komunikacie spółki. O Scope Fluidics Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych. Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt. W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu. Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.
reklama
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-2